Toekomstbestendig maken van het Voedselkollektief

Zes mensen(Gea, José, Guido, Joop, Frederique en Jos) gaan daarmee aan de slag vanuit de ALV. Het Contactpersonenoverleg heeft geformuleerd dat het goed is om te kijken naar het versterken van de onderlinge binding om zo nieuw elan te creëren. En daarnaast om te bezien of wij het systeem aan te passen waarbinnen wij werken – denk aan een ander ICT-systeem of organisatievorm.
Terugdringen van onze kosten wordt apart onderzocht nu de financiën onder druk staan door teruggevallen bestellingen.

Pluim voor De Landouw

Onder de naam De Landouw is Frank van de Berg dit jaar gestart met biologische landbouw en levering aan het Voedselkollektief. Afgelopen week (eind mei) zien de eerste bestellers met grote tevredenheid zijn eerste levering. ‘Wat een prachtige kroppen sla en mooie paksoi!’, waren afgelopen week de commentaren.

 

Ledenvergadering 28 mei 2019

Erg fijn is dat Christien bereid blijkt de boekhoudtaak van Daniel over te nemen.  Wel is er behoefte aan verdere uitbreiding van dit team.

Dan spreken de circa 30 aanwezigen over het beperkte aantal bestellingen. “Geen reden om ermee op te houden, is alom de mening. Zo’n variatie in aanbod vind je nergens. Wel zijn er diverse ideeën om kosten te besparen. Vijf mensen gaan dat uitwerken.

Het voorstel voor een jaarcontributie met teruggave per bestelling is positief ontvangen. Dat wordt uitgewerkt en komt dan definitief op de ALV dit najaar ter besluitvorming.

Nieuwe leverancier De Landouw

Frank van de Berg vertelt dat hij bezig is om bij De Glind zijn biologisch bedrijf op te zetten. Dat is dichtbij Tres Jolie en De Glinstertuin.

Zijn ervaring heeft hij werken bij Het Paradijs waar hij nog veel mee samenwerkt. Hij heeft 10 hectare kunnen huren van de Rudolph Stichting (opvang moeilijk opvoedbare kinderen). Hij hoopt ook een zorgtaak in zijn bedrijf te bouwen; één jongere helpt hem al.

Vijf hectare heeft hij vanaf mei dit jaar kunnen omschakelen op biologisch. Vanaf december volgt de rest. Deze zomer kan hij leveren. Hij start met 4 hectare teelt: kool, sla en pompoen op grotere schaal, en meer diversiteit op een klein stuk grond. De grotere hoeveelheden verkoopt hij via de biologische telersvereniging. Daarnaast wil hij binnen de streek graag gaan verkopen. Hij wil graag de wensen van ons collectief horen.

Een deel van het terrein zal steeds(wisselend) met gras en klaver staan om tot rust te komen. Hij kan het hooi aan Het Paradijs verkopen.

Een verplaatsbare kippenkar (249 kippen) zet hij neer op zijn terrein: levert eieren en mest op de wisselende ondergrond – een slim systeem.

In het najaar hoopt hij een oogst dag te houden; dan kan een ieder langs komen.

Klaar voor de start? Hap!

Complete handleiding rondom eerste 1000 dagen voeding: van zwangerschap tot het tweede levensjaar

Wist je dat de eerste 1000 dagen het verschil kunnen maken in de gezondheid van een kind voor de rest van zijn leven? In deze kalenderhandleiding helpt Oma Nel (ons Voko-lid Nelleke Stegeman) kersverse ouders en verzorgers een kickstart te maken. Zij wijst hen de weg door de wirwar van voedingsadviezen, met feitelijke inzichten en praktische tips over (baby)voeding. Oma Nel heeft veertig jaar ervaring als diëtist en ‘Klaar voor de start? Hap!’ is haar achtste boek

Waarom zijn de eerste 1000 dagen zo belangrijk? De eerste 1000 dagen bestaan uit de zwangerschap (gemiddeld 270 dagen) plus de eerste twee jaar van een kind (730 dagen). Onderzoek heeft aangetoond dat genen niet allesbepalend zijn. Juist op heel jonge leeftijd zijn die genen nog te beïnvloeden, onder andere door voeding. Wat en hoe je eet tijdens je zwangerschap en wat je je kind in de eerste twee jaar geeft, kan ziekten en overgewicht voorkomen. In Klaar voor de start? Hap! leren ouders en verzorgers hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kind om het zo de best mogelijke start te geven. Ook geschikt voor vega’s en vegans!

Van twee cellen tot driewieler Die eerste 1000 dagen gaan razendsnel. Voor je het weet is die bevruchte eicel een kind dat wegsjeest op een driewieler. In deze fraai geïllustreerde handleiding komen per periode alle onderwerpen aan bod waar jij als ouder of verzorger vragen over hebt: wat eet je tijdens de zwangerschap en de bevalling? Hoe weet je dat je baby moet drinken of juist moet slapen? Borstvoeding hoe gaat dat? En flesvoeding? Wat doe je aan krampjes? Wat is hechten en wat heeft voeden daarmee te maken? Hoe weet je of je baby genoeg heeft? Hoe zit het met vitamines voor je kind, en voor jou? Hoe voorkom je dat je kind te dik wordt? Wanneer en hoe geef je de eerste hapjes? Wat doe je als je peuter niet wil eten?

Wie is Oma Nel? Oma Nel zit al veertig jaar in het vak en heeft met de seizoenen (en geboorte van haar kinderen én kleinkinderen) foodtrends zien komen en gaan. Ze is – zoals zovele oma’s – een stevige autoriteit in de keuken, een kookfanaat en een echte foodie.

Oma Nel is het eigentijdse, wervelende en media-genieke alter ego van diëtist Nelleke Stegeman, onder andere auteur van het boek Voeding bij gezondheid en ziekte (75.000+ exemplaren). Klaar voor de start? Hap! is haar achtste boek. Klaar voor de start? Hap! is voor € 22,- vanaf 17 mei 2019 verkrijgbaar in de boekhandel en via omanelweethetwel.nl.

 

Algemene Ledenvergadering Voedselkollektief

Datum: dinsdag 28 mei 2019

Tijd: 20 – 22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met wat lekkers

Plaats: De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30 (achterom), Amersfoort

De vergadering bestaat uit 2 delen: allereerst zullen 2 leveranciers vertellen over hun bedrijf. Daarna volgt een deel over de financiën: het jaarverslag (ter kennisname), bemensing Stichtingsbestuur, de vacature boekhouding, hoe kunnen we het beste omgaan met onze vaste kosten en vergroten van de bestelzekerheid. Vanaf 19.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee met wat lekkers.

1. Agenda en verslag 20 november 2019

2. Maak kennis met onze leveranciers:

  • Presentatie door Frank van de Berg van het nieuwe bedrijf De Landouw (De Glind)
  • Presentatie door Gijsbert de Bie van de Dijckhof (Driebergen)
  • vragen en discussie

3. Financiën:

  • Jaarverslag 2018; toelichting Bert Schilder, penningmeester van de Stichting Financiën VOKO ter kennisname
  • Verklaring kascommissie
  • Nieuwe termijn van 3 jaar voor het Stichtingsbestuur; Alice en Bert stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn, Elly stopt na 6 jaar en daarvoor is opvolging nodig vanuit het VOKO
  • Vacature boekhouding: Daniël Bois stopt, na 7 jaar VOKO, in juni, stand van zaken

4. Het Voedselkollektief Amersfoort: onze uitdaging voor de toekomst

Hoe gaan we verder met het VOKO? Moet het roer helemaal om? Een gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. Zie verder uitnodigingsbrief. Wie wil meedenken over eventuele alternatieven?

5. Vaste kosten: opiniërend Hoe kunnen wij een betere dekking voor de vaste kosten zoals bijv. huur en kilometervergoeding realiseren? Kunnen we naar een systeem waarin bestellen financieel wordt gestimuleerd? Wij willen daar graag het gesprek over voeren zodat we in de ALV van het najaar een besluit kunnen nemen. Toelichting Hans en Gea.

6. Rondvraag en afronding

 

 

Informatieavonden Voedselkollektief

Ben je geïnteresseerd, wil je eens kijken hoe dit werkt. Kom dan 1 a 1,5 uur langs op zo’n informatieavond. Zij staan nu gepland voor:

  • donderdag 23 mei
  • donderdag 20 juni

Begint om 19.30 uur in onze pop-up winkel bij De War (Spullenmannen), Geldersestraat 2. Aanmelden is handig via het webformulier. 

Nieuw ict-systeem voor voedselcollectieven

Contact gehad met Bregje Hamelynck van Ús Hôf uit Sibrandabuorren(Fr.). Zij hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van dit nieuwe systeem en er subsidie voor gekregen. Zij werken samen met een Vlaamse organisatie van ‘voedselteams’.

·        Het systeem is modulair; je kunt er lijsten aan ‘plakken’.

·        Het regelt ook de facturering en kosten

·        Het regelt rechtstreekse bestelling en betaling tussen boer en consument. Dat haalt risico’s weg bij het collectief (of coöperatie) die ertussen zit

·        Boer voert producten in in bestelsysteem. Zij kunnen producten in systeem laten staan, ook als zij niet leveren. Werkt met een clickbox.

·        Het werkt op basis van wat daadwerkelijk geleverd wordt (denk aan gewichtsafwijkingen bij kaas en vlees)

·        De boer levert en transporteert en factureert dan ook transportkosten. Die kosten zijn instelbaar per afzetgebied.

·        Kosten voor systeem gebruik zijn 3% voor ‘Local Food works’

·        Plus 3% opslag voor gebruik van soort ideal betaling > is hier ‘mangopay’ via een soort online rekening.

·        Collectief heeft wel een ‘marktmeester’ die betaling kan aanpassen ingeval van kwaliteitsproblemen.

·        Collectief kan een percentage toevoegen

·        Er kunnen ook groothandel producten (Odin) worden toegevoegd voor bijvoorbeeld spaghetti en dergelijke

·        Er zit een informatiemodule bij zodat het collectief berichten kan meesturen

·        Ervaring ven Bregje is dat leveranciers < 5 km afstand bereid zijn om producten te brengen.

·        Groothandel bezorgt alleen bij > €1000 omzet

·        ‘Regioboeren’ 5 – 40 km afstand is nog aandachtspunt

Systeem is nu getest in Deventer. Er zijn nog enkele aanpassingen nodig vooral op taalgebied (Vlaams -> Nederlands). Naar verwachting is systeem dit najaar beschikbaar.

 

Hans Hubregtse

 

Actualiteiten Voedselkollektief mei 2019

De Amersfoortse Jessy en Nicky Kroon van Zero Waste Project mochten niet alleen Willem-Alexander en Maxima wat vertellen, maar zij hebben ook hun winkeltje geopend aan de Mooierstraat.

Daarin bieden zij allerlei zaken aan om het thuis met veel minder verpakkingsmateriaal te doen – helemaal in lijn met hun boek ‘Het Zer0 Waste Project’.

Stimuleert zo’n winkel nu juist niet het consumentisme?
“Veel producten die wij hier bieden zijn anders moeilijk bereikbaar voor veel mensen. Het helpt hen om verpakking te minderen. Bovendien gaan wij ook workshops aanbieden hierover. Wij bieden hier ook bijvoorbeeld shampoo en wasmiddel die je hier kunt tappen, aldus een van de dames.”

Opwekkend dat zoveel jonge mensen bezig zijn met duurzaamheid, vind ik. Een compliment waard voor dit initiatief dus. Ook een gezellige opening trouwens. En ja, jullie reporter heeft bij de gezellige opening nog een verantwoord drankje en hapje gescoord. Lekker! Niet uit onderstaande jerrycan hoor, haha.

Werkmiddag De War zondag 12 mei 13 uur
Help even mee bij De War om daar de zaken weer op orde te brengen die zondagmiddag. Naast de winkelruimte gebruiken wij tenslotte ook hun andere ruimtes als kantoor voor infoavonden en De Binnentuin voor een etentje. Guus de Breeje regelt het ter plekke.

Duurzame Driedaagse 2019
In oktober vindt de Duurzame Driedaagse plaats in Amersfoort. Daar kan het Voko natuurlijk een leuke bijdrage aan leveren. Maar dan moeten er wel enkele mensen wat aan organiseren. Wie wil daar wat aan meehelpen? Mail info@voedselkollektief.nl

Brief over verhuizing De War

Dag allemaal,

Hoewel er geen ‘echt’ nieuws is wil ik jullie toch graag informeren over
de stand van zaken.

Na het indienen van de omgevingsvergunning leken we met de gemeente in
een patstelling terecht te zijn gekomen. De aanvraag bleek niet verwerkt
te kunnen worden (we lichten dat nog wel een keer toe). Verkorte versie
van de reactie van de gemeente was in ieder geval als volgt:

1. we moeten de huidige aanvraag intrekken
2. we moeten een nieuwe aanvraag indienen inclusief een nieuwe lijst met
additionele onderzoeken bovenop de onderzoeken die we voor deze aanvraag
al hebben (laten) verricht(en)

Met het intrekken van de aanvraag komt de doorlooptijd van de afspraken
rondom de erfpachtovereenkomst onder druk te staan dus wij kunnen niet
zomaar de aanvraag intrekken. Nieuwe onderzoeken kosten extra geld en
ook weer extra tijd. Een lastige situatie dus die we even op ons in
moesten laten werken. Vorige week hebben we een aantal mails verstuurd
naar betrokken ambtenaren en wethouder. Op verzoek van de gemeente staat
er nu een afspraak gepland op 30 april met een expert op het gebied van
omgevingsvergunningen.

Ondanks alle muren, drempels en hobbels verwachten wij nog steeds dat we
toch (ooit) naar de W3 gaan verhuizen. Over die verwachting zullen we op
30 april meer weten. Over hoe en wanneer zal dan waarschijnlijk nog
steeds niets zinnigs te zeggen zijn.

Ondertussen staan wij, jullie maar ook kandidaat-huurders in de
wachtstand en dat is natuurlijk erg vervelend voor de motivatie. Ik
vertrouw er zelf op dat we na 30 april een zodanig plan kunnen trekken
dat we met jullie en met huurders weer verder in gesprek kunnen. Zodra
we meer weten nemen we contact met jullie op.

Groet,
Nicole