Leveranciersoverleg

Op 2 april heeft ons Leveranciersteam (Peter Gunst en Jos Fabri) om de tafel gezeten met een groep leveranciers van Zuylenstein, A8, ’t Paradijs, De Glinstertuin, Dijckhof en nieuwe leverancier De Landouw.

Het Voko is op zoek naar meer leverzekerheid. Bij herhaling niet leveren, daalt de motivatie bij de Voko-leden. Geopperd is, dat de tijdsduur tussen de opgave en bestellen(dinsdagavond) te lang is. Als andere klanten een bestelling op de dinsdag komen ophalen, resulteert dit in minder levering aan het Voko. Dat vergt nader overleg binnen het Voko hoe dit voor ons oplosbaar is. De telers willen ook onderling afstemmen of zij in zo’n geval van elkaar een deel van de bestelling kunnen overnemen.

De telers hebben ook vragen aan het Voko: liever niet ompakken of herschikken van de kratten, en de aanleverwijze: verpakt of in bulk. In dat laatste geval graag iets extra’s zodat het laatste Voko-lid ook nog genoeg krijgt.

Uitbreiding aanbod
Het Vokoheeft wel behoefte aan uitbreiding van het assortiment: diverse koolsoorten, fruit (aardbeien), uien, witlof, sperziebonen, tuinbonen, zoete aardappel, courgette, spinazie, andijvie, peultjes.
Voor de winter zou het Voko een groter groetenaanbod kunnen aanbieden aan haar leden: spruitjes, winterwortel, prei, bloemkool, broccoli en lupinebonen. Afgesproken is om in oktober hierover opnieuw te spreken omdat de telers dan de teeltplannen voor de winter maken.

 

 

Uitnodiging voor de opening van het Labyrint van Chartres in Vathorst

Het labyrint van Chartres in Vathorst op het terrein van de Eemstadtuinderij is in de eindfase van de aanleg beland en op zondag 14 april om 15.00 ’s middags wordt het officieel geopend tijdens de open middag van de Eemstadtuinderij van 14.00 tot 16.30 uur. Je bent van harte  uitgenodigd. Het adres is Eemstadtuinderij aan de Koningsbergenweg dichtbij rotonde 11 , schuin achter de Citroengarage.

Workshop Labyrint
Om circa half 4  bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop labyrint onder begeleiding van Frederique Hagedoorn.
Het is dan nog vastentijd en het begin van de Goede week. Je kunt het lopen van een labyrint als een verdieping van je vastenperiode gebruiken. 

Betekenis en opbouw laybyrint
Het lopen van het labyrint  is als het ware een pelgrimage. Het Chartres labyrint ligt in de kathedraal van Chartres op de vloer, en het ligt eveneens op de route naar Santiago de Compostella. Dit labyrint is aangelegd met veldplanten – in de volksmond onkruidplanten – en vormt zo een levend labyrint.  Door het jaar heen weerspiegelt het de kringloop van de natuur. Op dit moment van schrijven bloeien de paardenbloemen ten dele. De kieviten lopen hun voedsel te verzamelen.

Vragen?
Nadere informatie kun je krijgen door contact met Frederique op te nemen: fredehagen1955@uwnet.nl

Werken aan meer bestelzekerheid

Iedere week staan er helaas thans wel een paar producten op het bord die niet geleverd zijn. Dat moet anders. Ons Leveranciersteam gaat elke vrijdagmiddag gelijk actie ondernemen naar de betrokken leverancier: om te achterhalen hoe het komt, en hoe dit verbeterd kan worden.

Kwaliteit van de producten
meeraapjesIn de winkel kan iedereen die zijn/haar bestelling komt ophalen ook reageren door een formulier in te vullen. Dat gaat ook als de kwaliteit van een product tegenvalt. Onze winkeliers spelen daar natuurlijk een belangrijke signalerende rol bij.

Wij hopen jullie op de hoogte te houden hoe dit gaat.

Enquête over verschuiving binnen het weekschema

Dit onderzoek bekijkt of wij meer bestellingen en meer actieve leden in de teams krijgen als wij van zondagavond tot woensdagavond (in plaats van tot dinsdagavond) kunnen bestellen. En de ophaal- en winkeltijden naar de vrijdag en zaterdag verschuiven.

De resultaten
Erg fijn dat 68 mensen die enquête hebben ingevuld. Jullie hebben een eerlijke indruk gegeven van waar wel of geen mogelijkheden zitten.

  • 12 van jullie geven aan dat verruiming van de besteltijd tot de woensdagavond hen meer mogelijkheden biedt tot bestellen.
  • Echter, 16 mensen geven aan dat hun beschikbaarheid in de teams op donderdag en vrijdag eronder zal lijden. Nog eens 14 mensen weten dat nog niet precies.
  • Tenslotte zegt 8 mensen tegen zo’n verschuiving in het weekschema te zijn en 14 personen willen het ‘liever niet’.
  • Wat ook opvalt, is dat wij met deze wijze van peilen vooral de actieve leden in de teams bereiken die al regelmatig bestellen.

Bespreking van de resultaten
De eerste conclusies zijn dat de consequenties van zo’n verschuiving in het weekschema teveel de bestaande teams zullen aantasten. Bovendien wil een aantal mensen het voorgestelde liever niet. Wat dit voor de telers zou betekenen, is dan nog buiten beschouwing gebleven.

Je kunt natuurlijk hopen dat wij mensen aantrekken die juist meer daardoor kunnen doen in de teams, maar de enquêteresultaten bieden daarop geen zekerheid.

Wel kan het lonend zijn om te bekijken of verruiming van de huidige bestelruimte van zondagavond tot dinsdag 18 uur op een andere manier te bereiken valt. Dat vergt nader gepuzzel onder andere met het Bestelteam.
Wij bespreken het binnenkort in het Contactpersonenoverleg(cpo).

Proefbestellen voor geinteresseerden

Heb je als Voko-lid een kennis geïnteresseerd, dan kun je de weekmail aan die persoon doorzetten voor een proefbestelling. Begeleiden is wel handig, is de ervaring. Dit soort werving is echt nodig, afgelopen jaar hebben wij dankzij 26 nieuwe leden het Voko in de lucht gehouden.

Als je nog geen lid bent met interesse in het Voedselkollektief, kun je een mailtje sturen aan info@voedselkollektief.nl om via proefbestellen te kijken of dit wat voor jou is. Je kunt ook kijken naar het filmpje op YouTube.com om een beeld te krijgen hoe het er toegaat. Klik hier. 

HOE STAAT HET ERVOOR MET DE VERHUIZING ?

Er is hier een eerste gedachtewisseling over geweest. De aanvraag voor het erfpachtcontract dient De War op 6 maart in bij de Gemeente. Hoe snel het gaat, hangt vooral af hoe snel de gemeente een handtekening plaatst onder het nieuwe huurcontract van pand aan de Heiligenbergerweg(dichtbij Stadsring). In de snelste variant kunnen wij na de zomervakantie verhuizen.

Brainstorm leveranciersteam dinsdagavond 12 februari

Om meer proactief met onze leveranciers om te gaan, houden wij een brainstorm op dinsdagavond 12 februari om 20 uur in het kantoor van De War. Hoe kunnen wij het aanbod versterken (geitenkaas!) of leverzekerheid vergroten en daarover meer verbinding met de leveranciers organiseren. Kom langs als je wilt meedenken! Je kunt je interesse aangeven via vokoleveranciers@gmail.com

Let op bij het vlees ophalen

Er zijn veel soorten vlees als je de bestelling ophaalt. Dat is fijn, maar let zelf ook goed op dat je het juiste meeneemt. Wij hebben ook de leveranciers aangesproken dat zij correct leveren conform het bestelde. Het werkt niet als ze een alternatief leveren, want dan komen wij er in de winkel niet meer uit.

Enquête over dag verschuiven in week schema Voko

Vanuit het contactpersonenoverleg onderzoeken wij verbeteringen kan opleveren: meer bestellingen, betere invulling van de teams. Het formulier ligt klaar in de winkel om in te vullen. We sturen het ook nog digitaal rond. Je kunt er ook van hieruit naartoe klikken.

Je kunt het ingevulde formulier opsturen naar info@voedselkollektief.nl. Of de papierenversie invullen in de winkel als je de boodschappen ophaalt.