Leuk etentje winkelteam

Je kent vooral die mensen waarmee je samen de dienst draait. Dan is zo’n etentje een goede manier om meer mensen te leren kennen. Daar hebben Selma en Marlies voor gezorgd voor het winkelteam: met lekkere soepen en een kennismakingsspel.

Twintig a dertig winkeliers waren er donderdagavond 18 april in De Binnentuin bij De War. Heel wat, zo ongeveer de helft van alle winkeliers wat immers het grootste team is binnen ons Voko.

Het is heel verrassend te horen wat sommige mensen allemaal doen.

Actualiteiten Voedselkollektief week 16 2019

Aah de eerste tomaatjes!
Medio april en wij hebben weer biologische tomaatjes bij het Voedselkollektief. Natuurlijk uit een kas, dat kan niet anders, maar wel uit de regio.

Infoavond donderdagavond 18 april
Dan praat ik weer met geïnteresseerden. Als jij nog mensen tegenkomt, die meer willen weten …Laat ze komen. Begint om 19.30 uur in de winkel, Geldersestraat 6. Zij kunnen ook alvast naar een nieuwe Youtube-filmpje kijken – klik hier. Aanmelden kan ook

Ledenbijeenkomst dinsdag 28 mei, 20 uur bij De Expeditie

Noteer het vast! Jouw kans om enkele telers te spreken, en invloed uit te oefenen op enkele verandering die op til zijn binnen ons Voedselkollektief. 

De invoering van een jaarlijkse ‘contributie’ willen wij graag met jullie bespreken. Wij zoeken een manier om de financiële draagkracht van het Voko te versterken, en denken dat te vinden in een sterker commitment van de leden.

Korte impressie van de 1e Boerenlandbouw Conferentie

De conferentie (eind maart 2019) is georganiseerd door een vijftal boerenorganisaties, tw. Toekomstboeren, Vegan boeren, CSA Netwerk Nederland, Bio-Tuinders en Permacultuur Netwerk. Zij maken ter plekke ook ruimte voor kennisdeling van onderzoeksresultaten. Hierin komen aspecten als klimaatverandering en de vernietiging van voedingsstoffen aan de orde. Meino Smit heeft dit deel verzorgd. De conferentie was meer dan uitverkocht! 

Hartelijke sfeer
De sfeer was zoals te verwachten informeel en hartelijk en voor veel mensen een weerzien. De conferentie was opgebouwd rond informatieverstrekking, vraagstelling vanuit de organisaties en deelnemers en een zoeken naar oplossingsrichtingen voor de problematiek die in twee workshops ter sprake gebracht werd.

Agro-ecologie
De eerste workshop was in de morgen met als thema ‘agro-ecologie’: landbouw met natuur, gemeenschap, autonomie. In deze workshop hebben Judith (namens de Nieuwe Graanschuur) en ik namens de Voko in het kort de werkwijze en doelstelling van onze organisaties ter sprake gebracht.
De tweede workshop werd in de middag gehouden rond het thema; Sterke boeren voor een duurzame landbouw.

Eetbaar Soest
Tijdens de lunch heb ik Goran Christiansson van Eetbaar Soest gesproken. Hij is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid om fruit en walnoten aan onze organisatie te leveren.

Nuttig en leerzaam
Na de workshops was het mogelijk om vragen te stellen aan de organiserende boerenorganisaties en Meino. Vervolgens werden groepjes samengesteld die de gedestilleerde thema’s bespraken. Tenslotte: netwerken met een borrel.
De conferentie was voor mij zeer leerzaam, maar had teveel indrukken om hier in het kort op te schrijven. Wel heb ik gedurende de dag notities gemaakt die ik mogelijk kan gebruiken voor onze organisatie. 

Leveranciersoverleg

Op 2 april heeft ons Leveranciersteam (Peter Gunst en Jos Fabri) om de tafel gezeten met een groep leveranciers van Zuylenstein, A8, ’t Paradijs, De Glinstertuin, Dijckhof en nieuwe leverancier De Landouw.

Het Voko is op zoek naar meer leverzekerheid. Bij herhaling niet leveren, daalt de motivatie bij de Voko-leden. Geopperd is, dat de tijdsduur tussen de opgave en bestellen(dinsdagavond) te lang is. Als andere klanten een bestelling op de dinsdag komen ophalen, resulteert dit in minder levering aan het Voko. Dat vergt nader overleg binnen het Voko hoe dit voor ons oplosbaar is. De telers willen ook onderling afstemmen of zij in zo’n geval van elkaar een deel van de bestelling kunnen overnemen.

De telers hebben ook vragen aan het Voko: liever niet ompakken of herschikken van de kratten, en de aanleverwijze: verpakt of in bulk. In dat laatste geval graag iets extra’s zodat het laatste Voko-lid ook nog genoeg krijgt.

Uitbreiding aanbod
Het Vokoheeft wel behoefte aan uitbreiding van het assortiment: diverse koolsoorten, fruit (aardbeien), uien, witlof, sperziebonen, tuinbonen, zoete aardappel, courgette, spinazie, andijvie, peultjes.
Voor de winter zou het Voko een groter groetenaanbod kunnen aanbieden aan haar leden: spruitjes, winterwortel, prei, bloemkool, broccoli en lupinebonen. Afgesproken is om in oktober hierover opnieuw te spreken omdat de telers dan de teeltplannen voor de winter maken.

 

 

Uitnodiging voor de opening van het Labyrint van Chartres in Vathorst

Het labyrint van Chartres in Vathorst op het terrein van de Eemstadtuinderij is in de eindfase van de aanleg beland en op zondag 14 april om 15.00 ’s middags wordt het officieel geopend tijdens de open middag van de Eemstadtuinderij van 14.00 tot 16.30 uur. Je bent van harte  uitgenodigd. Het adres is Eemstadtuinderij aan de Koningsbergenweg dichtbij rotonde 11 , schuin achter de Citroengarage.

Workshop Labyrint
Om circa half 4  bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop labyrint onder begeleiding van Frederique Hagedoorn.
Het is dan nog vastentijd en het begin van de Goede week. Je kunt het lopen van een labyrint als een verdieping van je vastenperiode gebruiken. 

Betekenis en opbouw laybyrint
Het lopen van het labyrint  is als het ware een pelgrimage. Het Chartres labyrint ligt in de kathedraal van Chartres op de vloer, en het ligt eveneens op de route naar Santiago de Compostella. Dit labyrint is aangelegd met veldplanten – in de volksmond onkruidplanten – en vormt zo een levend labyrint.  Door het jaar heen weerspiegelt het de kringloop van de natuur. Op dit moment van schrijven bloeien de paardenbloemen ten dele. De kieviten lopen hun voedsel te verzamelen.

Vragen?
Nadere informatie kun je krijgen door contact met Frederique op te nemen: fredehagen1955@uwnet.nl

Werken aan meer bestelzekerheid

Iedere week staan er helaas thans wel een paar producten op het bord die niet geleverd zijn. Dat moet anders. Ons Leveranciersteam gaat elke vrijdagmiddag gelijk actie ondernemen naar de betrokken leverancier: om te achterhalen hoe het komt, en hoe dit verbeterd kan worden.

Kwaliteit van de producten
meeraapjesIn de winkel kan iedereen die zijn/haar bestelling komt ophalen ook reageren door een formulier in te vullen. Dat gaat ook als de kwaliteit van een product tegenvalt. Onze winkeliers spelen daar natuurlijk een belangrijke signalerende rol bij.

Wij hopen jullie op de hoogte te houden hoe dit gaat.

Enquête over verschuiving binnen het weekschema

Dit onderzoek bekijkt of wij meer bestellingen en meer actieve leden in de teams krijgen als wij van zondagavond tot woensdagavond (in plaats van tot dinsdagavond) kunnen bestellen. En de ophaal- en winkeltijden naar de vrijdag en zaterdag verschuiven.

De resultaten
Erg fijn dat 68 mensen die enquête hebben ingevuld. Jullie hebben een eerlijke indruk gegeven van waar wel of geen mogelijkheden zitten.

  • 12 van jullie geven aan dat verruiming van de besteltijd tot de woensdagavond hen meer mogelijkheden biedt tot bestellen.
  • Echter, 16 mensen geven aan dat hun beschikbaarheid in de teams op donderdag en vrijdag eronder zal lijden. Nog eens 14 mensen weten dat nog niet precies.
  • Tenslotte zegt 8 mensen tegen zo’n verschuiving in het weekschema te zijn en 14 personen willen het ‘liever niet’.
  • Wat ook opvalt, is dat wij met deze wijze van peilen vooral de actieve leden in de teams bereiken die al regelmatig bestellen.

Bespreking van de resultaten
De eerste conclusies zijn dat de consequenties van zo’n verschuiving in het weekschema teveel de bestaande teams zullen aantasten. Bovendien wil een aantal mensen het voorgestelde liever niet. Wat dit voor de telers zou betekenen, is dan nog buiten beschouwing gebleven.

Je kunt natuurlijk hopen dat wij mensen aantrekken die juist meer daardoor kunnen doen in de teams, maar de enquêteresultaten bieden daarop geen zekerheid.

Wel kan het lonend zijn om te bekijken of verruiming van de huidige bestelruimte van zondagavond tot dinsdag 18 uur op een andere manier te bereiken valt. Dat vergt nader gepuzzel onder andere met het Bestelteam.
Wij bespreken het binnenkort in het Contactpersonenoverleg(cpo).

Proefbestellen voor geinteresseerden

Heb je als Voko-lid een kennis geïnteresseerd, dan kun je de weekmail aan die persoon doorzetten voor een proefbestelling. Begeleiden is wel handig, is de ervaring. Dit soort werving is echt nodig, afgelopen jaar hebben wij dankzij 26 nieuwe leden het Voko in de lucht gehouden.

Als je nog geen lid bent met interesse in het Voedselkollektief, kun je een mailtje sturen aan info@voedselkollektief.nl om via proefbestellen te kijken of dit wat voor jou is. Je kunt ook kijken naar het filmpje op YouTube.com om een beeld te krijgen hoe het er toegaat. Klik hier.