Trouw De Duurzame 100 en ons Voedselkollektief Amersfoort

Dit jaar hebben wij ons Voedselkollektief Amersfoort genomineerd. Waar eerder vooral bekende personen en organisaties genomineerd zijn, gaat het nu helemaal om burgerinitiatieven. En: ik kan jullie melden dat wij in de groslijst zijn opgenomen. Nu hopen wij natuurlijk een leuke score te kunnen bereiken.

Pas op 10 oktober wordt dat bekend, en dan wijdt dagblad Trouw daar een aparte bijlage aan.

In eerste instantie hebben we er ons op gericht om ‘het nieuwe’ van ons collectief te laten zien ondanks dat wij al 10 jaar draaien. Dat vinden we vooral terug in de grote groep nieuwe leden die er de laatste tijd is bijgekomen. En wij hebben gewezen op het toegenomen belang voor de afzet van kleinere biologische telers. De Ecoplaza’s willen namelijk alleen nog via hun groothandel beleverd worden.

De volgende stap is om te laten zien wat voor actieve club mensen wij zijn waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Daardoor is het ook een soort netwerk van mensen met duurzaamheid in het vizier.