Een bezoek aan De Dijckhof in Driebergen

De Dijckhof is een zorgboerderij voor jongeren met complexe problematiek en onderdeel van Pluryn. Als Voko krijgen we allerlei groenten en eieren van de Dijckhof en meestal voor een zeer voordelige prijs. Dit is mogelijk omdat een zorgboerderij inkomsten verkrijgt uit de zorg. Door de verkoop van groente en eieren aan het Voko heeft de boerderij de mogelijkheid om iets extra’s aan te schaffen of te doen met de jongeren, een extra zakcentje dus. Voko is de enige klant van de Dijckhof. Verkoop aan de deur is te lastig met deze doelgroep. Er moeten het liefst zo min mogelijk ‘vreemden’ op het erf komen en ergens een potje met geld neerzetten werkt hier ook niet. Tijd om (weer) eens een kijkje te nemen!

Ik word rondgeleid door Koen, verantwoordelijk voor de dieren op de boerderij: kippen, varkens (twee volwassenen en een big die nog maar net kwam kijken), geiten en konijnen. De dieren zijn er voor de jongeren, voor een troetelmoment. Al hebben de dieren natuurlijk ook zorg nodig, dus dat is een mooie taak voor de jongeren. Daarnaast moeten zij de gelegde eieren verzamelen. De coördinatie hiervan komt nogal nauw. Dat hebben we als Voko ook gemerkt afgelopen zomer, toen Koen twee maanden verlof had. Toen zaten er regelmatig oude eieren tussen die niet meer voor consumptie geschikt waren!

De meeste jongeren die op deze locatie hun dagbesteding hebben en/of er wonen (vier groepen van acht jongeren) vragen een intensieve begeleiding. De eerste weken tot maanden staan de jongeren voortdurend in de overlevingsmodus. Ze ervaren weinig ruimte om zich verantwoordelijk te voelen voor (een deel van) de tuin of de dieren. Op het bezoekmoment zijn er twee perceeltjes in gebruik door een jongere zelf om wat uit te proberen.

Varken

De tuin staat er weer prachtig bij met veel verschillende soorten groenten! Gijsbert, onze contactpersoon en de tuinbeheerder, is echt een liefhebber. Gijsbert geeft de jongeren wel taken, maar echt van harte gaat dat niet. Hij doet dus veel zelf. Daarom is een deel van het land de afgelopen jaren afgestoten, het werd te veel. Dit land wordt nu gebruikt door het vlakbij gelegen De Hondspol, de zorgboerderij waar we onze zuivelproducten van verkrijgen. Ook staat (een deel van) hun koeien ’s winters op stal bij de Dijckhof. Leuk om te horen van deze mooie samenwerking voor ons als Voko-leden!

Met dank aan Koen en Gijsbert, die hun moeilijke opvoedtaak zo mooi weten te combineren!