Terugblik op succesvolle open dag

Zaterdag 29 augustus 2020 hield het Voedselkollektief Amersfoort een open dag in Theetuin De Heyligenberg in Leusden. Een bijzonder mooie tuin in een groene omgeving schiep precies de juiste sfeer voor zo’n open dag. De dag stond mede in het teken van de start van het tiende jaar in het bestaan van het Voedselkollektief.

De open dag trok meer dan 100 bezoekers, die bij prima weer genoten van een gevarieerd programma. Van jong tot oud kwam langs en veel nieuwe gezichten. Het was een gezellige drukte. De bezoekers kochten heerlijke lokale producten van de aangesloten telers en konden luisteren naar inspirerende lezingen in een tent tussen de kersenbomen. Daarnaast was er een rondleiding door de prachtige tuin van Theetuin De Heyligenberg, een leuk programma voor de kinderen en een hapje en drankje voor iedereen.

Natuurlijk werd er geproost op de start van het tiende jaar van het Voedselkollektief Amersfoort. Maar niet voordat Abel Hertzberger en Judith Vos, de oprichters van het Voedselkollektief, vertelden over het eerste begin en waar het collectief voor staat: samen, schone groenten en fruit, lokaal en duurzaam. De start bestond uit het werven van mensen met hetzelfde doel, namelijk het samen organiseren van de eigen voedselvoorziening. Samen met nadruk, want bij een collectief gaat het om een organisatie waarbij alles wordt gedaan door en voor de leden. In 2011 startte het Voedselkollektief Amersfoort met 25 leden. Wethouder Astrid Janssen, met onder meer duurzaamheid in haar portefeuille, maakte het feest compleet met lovende woorden voor de activiteiten van het Voedselkollektief. Daarop werd met veel enthousiasme het glas geheven.

Het was een geslaagde dag, waarbij veel bezoekers interesse hadden om zich bij het Voedselkollektief aan te sluiten. Alle bezoekers gingen weg met een tas vol speciale producten van de aangesloten telers, een mooi gebaar!

Over Voedselkollektief Amersfoort

Voedselkollektief Amersfoort is een burgerinitiatief dat lokale biologische landbouw en voedselsoevereiniteit stimuleert en daarmee duurzame consumptie op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Alle producten die het Voedselkollektief afneemt komen van leveranciers die maximaal 25 kilometer vanaf het centrum van Amersfoort gewassen verbouwen. Minder voedselkilometers en dus minder CO2 uitstoot. Meer verbinding tussen boer en afnemers, je weet waar je eten vandaan komt! En je ontmoet mensen die op hetzelfde uit zijn. Heb je interesse om lid te worden? Meld je aan via www.voedselkollektiefamersfoort.nl.

Een bezoek aan De Dijckhof in Driebergen

De Dijckhof is een zorgboerderij voor jongeren met complexe problematiek en onderdeel van Pluryn. Als Voko krijgen we allerlei groenten en eieren van de Dijckhof en meestal voor een zeer voordelige prijs. Dit is mogelijk omdat een zorgboerderij inkomsten verkrijgt uit de zorg. Door de verkoop van groente en eieren aan het Voko heeft de boerderij de mogelijkheid om iets extra’s aan te schaffen of te doen met de jongeren, een extra zakcentje dus. Voko is de enige klant van de Dijckhof. Verkoop aan de deur is te lastig met deze doelgroep. Er moeten het liefst zo min mogelijk ‘vreemden’ op het erf komen en ergens een potje met geld neerzetten werkt hier ook niet. Tijd om (weer) eens een kijkje te nemen!

Ik word rondgeleid door Koen, verantwoordelijk voor de dieren op de boerderij: kippen, varkens (twee volwassenen en een big die nog maar net kwam kijken), geiten en konijnen. De dieren zijn er voor de jongeren, voor een troetelmoment. Al hebben de dieren natuurlijk ook zorg nodig, dus dat is een mooie taak voor de jongeren. Daarnaast moeten zij de gelegde eieren verzamelen. De coördinatie hiervan komt nogal nauw. Dat hebben we als Voko ook gemerkt afgelopen zomer, toen Koen twee maanden verlof had. Toen zaten er regelmatig oude eieren tussen die niet meer voor consumptie geschikt waren!

De meeste jongeren die op deze locatie hun dagbesteding hebben en/of er wonen (vier groepen van acht jongeren) vragen een intensieve begeleiding. De eerste weken tot maanden staan de jongeren voortdurend in de overlevingsmodus. Ze ervaren weinig ruimte om zich verantwoordelijk te voelen voor (een deel van) de tuin of de dieren. Op het bezoekmoment zijn er twee perceeltjes in gebruik door een jongere zelf om wat uit te proberen.

Varken

De tuin staat er weer prachtig bij met veel verschillende soorten groenten! Gijsbert, onze contactpersoon en de tuinbeheerder, is echt een liefhebber. Gijsbert geeft de jongeren wel taken, maar echt van harte gaat dat niet. Hij doet dus veel zelf. Daarom is een deel van het land de afgelopen jaren afgestoten, het werd te veel. Dit land wordt nu gebruikt door het vlakbij gelegen De Hondspol, de zorgboerderij waar we onze zuivelproducten van verkrijgen. Ook staat (een deel van) hun koeien ’s winters op stal bij de Dijckhof. Leuk om te horen van deze mooie samenwerking voor ons als Voko-leden!

Met dank aan Koen en Gijsbert, die hun moeilijke opvoedtaak zo mooi weten te combineren!

Meet je Stad derde in de Duurzame Top 100 van Trouw

Dagblad Trouw publiceert jaarlijks de Duurzame Top 100, een lijst van groene denkers en doeners, waarbij het burgerinitiatief centraal staat. Dit jaar is Meet je Stad uit Amersfoort op de derde plaats geëindigd. Meet je Stad is een burgerinitiatief voor burgerwetenschap, specifiek op gebied van klimaatwetenschap en klimaatkennis. Iedereen die nieuwsgierig is en dingen wil ‘uitzoeken’ kan terecht bij Meet je Stad. Dit bijzondere initiatief is gevestigd in De WAR in Amersfoort en is dus een van de buren van Voko.

Prijsuitreiking Duurzame top 100

Meet je Stad bestaat uit een groep inwoners van Amersfoort die de wereld een beetje groener wil maken door het weer en klimaat in Amersfoort en omgeving meten. Zo meten ze de klimaatverandering in de stad, hitte-eilanden in bepaalde wijken en de droogte en stand van de planten. De inwoners voeren in hun eigen wijk metingen uit met sensoren, radars en computers, die door sommige deelnemers zelf in elkaar zijn gezet. Meet je Stad biedt namelijk ook mogelijkheden om zelf hardware en software te ontwikkelen.

Het initiatief is inmiddels vanuit Amersfoort uitgebreid naar andere steden zoals Utrecht, Tilburg, Apeldoor en Enschede. En zelfs naar Noorwegen en Ethiopië! Een mooie manier om zowel veel kennis over het klimaat en de ontwikkelingen te vergaren, als om mensen bij elkaar te brengen en in hun omgeving te interesseren. Super om zo te werken aan de duurzaamheid in en om Amersfoort.

Voko feliciteert Meet je Stad met deze mooie prestatie! We zijn trots op onze buren!

Bekijk de uitreiking van de derde prijs aan Diane Wildschut van Meet je Stad met een heldere uitleg over het initiatief.

Wil je meer informatie over Meet je Stad? Kijk dan eens rond op www.meetjestad.nl

 

Uitnodiging ALV 28 oktober 20 – laatste versie

Beste leden van het Voedselkollektief,

Onze ledenvergadering start op woensdag 28 oktober om 19.30 uur. De agenda is enigszins aangepast: het punt van de verhuizing van De War is naar voren gehaald op aandrang van een aantal mensen. Je kunt alvast de bijdrage van Diana lezen. De andere stukken vind je onder de links in de agenda.

Klik op deze link om mee te vergaderen: https://join.skype.com/cNcVabITYKw2

Tips
Nog een aantal tips om het webinar zo goed mogelijk te laten verlopen:

 • Zorg dat je een stabiele internetverbinding hebt.
 • Kom 10 minuten eerder zodat we eventuele technische problemen vooraf kunnen oplossen. De online deuren gaan om 15.45 uur voor je open.
 • Zet je camera aan en je microfoon uit.

Mocht je het lastig vinden, probeer dan eerst bij een bekende ‘mee te kijken’ of mee te doen. Of stuur een mail aan Gea als je hulp nodig hebt: geahogenbirk@me.com .

Agenda

 1. Welkom door voorzitter Cara. Zij vertelt kort de spelregels voor de skype sessie. En stelt vast wie er allemaal deelnemen.
 2. Financieel Verslag 2019 en verslag kascommissie (zie bijlagen)
  Wie heeft er nog vragen?
 3. Voorstel ‘Pinnen is winnen’ (zie bijlage)
  Werken met een pinautomaat is al eerder geaccordeerd. Wij moeten nog vaststellen hoe wij met contant betalen omgaan.
 4. Verhuizing van De War.
  Diana zal hierover kort vertellen, onder meer over het belang van goede samenwerking tussen De War en het Voedselkollektief. Zie bijlage.
 5. Tuinder Bart van Eemstadboerderij vertelt
  Hij is een jonge teler die afgelopen seizoen begonnen is op een stuk land bij Vathorst dat hij tijdelijk van de Gemeente Amersfoort in pacht heeft. Wij vragen hem om met een filmpje wat te laten zien en erbij te vertellen. Natuurlijk kun je daarna nog vragen stellen.
 6. Voorstel werkgroep VokoVerder ‘Dikke Tien voor Voko’ (2 bijlagen)
  Een groep ervaren leden heeft gepuzzeld op de toekomstperspectieven van het Voedselkollektief op basis van financiële problemen in voorjaar 2019; zie ook hun verslag. Dit voorstel is het gevolg.
 7. Vacatures die nodig vervuld moeten worden
 • Nieuw lid voor de Stichting Financiën Voedselkollektief
 • Nieuw lid Kascommissie
 • Team Financiën behoeft versterking
 • Coördinator Ophaalteam
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Afronding van de discussie over de soepkip

De reacties
Het webartikel ‘Het ei en de soepkip’ heeft aardig wat reacties opgeleverd. Zie link 1 en link2. Daar zijn nog 2 laatste reacties bij gekomen: zie link.

De reacties geven een tweeledig beeld: een aantal leden neemt graag de soepkip af, maar  en er wordt ook gewezen op de twee principiële uitgangspunten van het Voedselkollektief, namelijk 1e biologisch, en 2e binnen een straal van 25 kilometer.

Vanwege de slacht buiten die 25km-zone voldoet de soepkip niet aan dat 2e uitgangspunt.

Hoe nu verder?
Binnen het Voedselkollektief worden belangrijke, principiële onderwerpen aan de leden voorgelegd  in de Algemene Ledenvergadering(ALV). Daar wordt op basis van consensus een besluit genomen over een bepaald voorstel:  als leden zwaarwegende bezwaren aanvoeren, gaat zo’n voorstel niet door.

Gezien de reacties kunnen we constateren dat er principiële bezwaren zijn tegen opname van de soepkip in ons aanbod; het ziet er dus naar uit dat het voorstel in de Algemene Ledenvergadering niet aangenomen zal kunnen worden.

De discussie heeft wel laten zien dat er zeker belangstelling van de leden is voor afname van de soepkip! Hoe gaan we dat dan doen? Een uitdaging!

Wij kunnen bijvoorbeeld gaan zoeken naar een biologische slachtmogelijkheid binnen onze regio, of eraan meewerken dat zoiets er gaat komen. Het zou geweldig zijn als dat lukt!

Daar wordt overigens al naar gezocht, maar tot nu toe nog zonder resultaat.

En wellicht heeft iemand nog een ander idee?

De telers zelf zouden hun kippen ook het liefst in de regio willen laten slachten, zij werken graag mee aan een oplossing, aldus o.a. IJsbrand Snoeij, directeur van ’t Paradijs (en leverancier van soepkippen) tijdens onze Open Dag. Een mooie taak, actie voor ons Voedselkollektief, om op deze manier bij te dragen aan vermindering van het gesleep met dieren en de voedselkilometers die erbij horen.

Als wij ons hier voor gaan inzetten doen we echt mooi werk als collectief! Dus mensen, wie wil hier aan meewerken, meedenken? Reactie naar info@voedselkollektief.nl

En tja, voor de liefhebbers: van soepkippen:  je kunt die natuurlijk ook bij een biowinkel zoals De Nieuwe Graanschuur of Nieuw Mos kopen.

NB. Dat de soepkip weer op de bestellijst stond was een vergissing en staat helemaal los van deze aangezwengelde discussie.

 

De Open Dag Voedselkollektief, een eerste impressie

Het plan lag er al langer: een leuke dag met de telers zodat leden van het Voedselkollektief de telers leren en omgekeerd. Dat hebben wij nu gecombineerd met viering van het 10-jarig bestaan. En met een lekkere maaltijd van zo’n 40 leden samen. Met al dat lekkere biologische voedsel is dat natuurlijk genieten – vooral samen. Want daar zijn wij ook een collectief voor. Hieronder een eerste impressie.

Voorbereiding
Die samenwerking begint al om 10 uur als de ophalers op weg gaan om al het materiaal naar de Theetuin Heyligenberg te brengen. Op de theetuin worden kraampjes opgezet, een 2e tent voor Abel ingericht, en nog veel meer. En wij doen ons best om alles op corona-   afstand te houden. Even hard werken, en wat fijn dat Guido zijn elektrische bakfiets heeft meegenomen om over dat hobbelige gras zaken te transporteren.

Gelukkig is er ook veel lol.

De Open Dag
Wat leuk dat er veel bezoekers komen! Er zijn dan ook mooie kramen op gezet door Eemstadboerderij, Tres Jolie, De Glinstertuin, Zuylestein en Dijckhof. Veel mensen raken enthousiast over het Voedselkollektief en wat zij bij de telers zien en horen.

Veel aandacht is er ook voor de verschillende telers die geïnterviewd worden door Linda. Hieronder zie je haar in gesprek met Bart van Eemstadboerderij en Ijsbrand Snoeij van ’t Paradijs aan het woord. Hopelijk kunnen wij in de volgende weekbrief daar meer over vertellen.

Kinderactiviteit

Leuk is ook het knutselen onder leiding van Yolanda dat je hieronder ziet.

Officieel moment
Om 14.30 uur bieden wij de oprichters van het Voedselkollektief, Abel en Judith een aardigheid aan.

Zij vertellen hoe het allemaal begon en hoe omgegaan is met de leidende principes: alles biologisch en binnen 25 km, en betrokkenheid van iedereen.

Wethouder Astrid Jansen (Groen Links) feliciteert het collectief en zou graag veel meer voedselcollectieven zien!

Enthousiaste bezoekers
Veel bezoekers blijken het Voedselkollektief nog niet te kennen, en raken enthousiast. Maar liefst 18 mensen laten hun naam noteren om lid te worden! Wordt vervolgd dus!

Lekkere hapjes en maaltijd
Een compleet kookteam heeft van biologische spullen heerlijke hapjes gemaakt en later die middag in de avondzon zo’n 40 mensen een maaltijd voorgezet. Hieronder zie je wat hun aanvoerders Hero en Marijke daarvan vonden.

Soepkip discussie verdere reacties

Nelleke:
Het gaat om de achterliggende gedachte en niet om het hanteren van de regel. Dus de soepkip weer op de bestellijst en Voko-eden stimuleren zo nu en dan zelf soep en kippenragout te maken van een soepkip.

Els:
Wat fijn dat je deze discussie hebt aangezwengeld. Ik ben een van degenen die de soepkip heeft gemist en inderdaad tuf ik nu maar op de Honda naar het Paradijs. De soepkip heeft tijd nodig maar levert een ontzettend smakelijke en krachtige bouillon. Het is een betaalbaar en economisch stuk vlees van een kip kun je zo  4x eten.

Ik vind het ook niet tof dat het dier zo lang op transport moet om zijn dood tegemoet te gaan. Maar het argument dat wij als afnemer van de eieren niet met onze mooie principes de andere kant op moeten kijken vind ik ook zeer verdedigbaar.
Het is jammer dat de wetgeving de kleinschalige landbouw onmogelijke keuzes moet laten maken.  Het is beter je in te zetten de dingen wel mogelijk te maken dan het product links te laten liggen. Ik ben ervoor dat de soepkip in ons assortiment blijft dus!

Alida:
Ik heb niet echt een mening over de soepkip vraag maar werd wel meteen benieuwd dus heb er nu 1 besteld.

Josette:
Ik kocht regelmatig soepkippen bij VOKO voor Kip botten bouillon. De hele kip in de soep. Ik vind het jammer dat dat niet meer kan. Ik koop nu kipkarkasjes bij de biologische slagerij. Van mij mag de soepkip terug in het aanbod ondanks de jammere km die deze kippen moeten afleggen voor de slacht. Ik hoop dat de boeren samen hier een betere oplossing voor kunnen vinden.

Felice:
Volgens mij moeten we de soepkip blijven / weer gaan verkopen!

Heleen:
Ik vind het lastig om mijn mening te vormen hieromtrent merk ik. Ik heb een paar onbeantwoorde vragen, zoals:

 • Wat gebeurt er met de paradijskippen als ze niet in Friesland geslacht worden?
 • Is het wel echt zo dat er geen slachterij dichterbij is? Waar werden de haantjes van Wytze bijvoorbeeld geslacht?
 • hoeveel kippenslachterijen zijn er eigenlijk in Nederland?

Wat betreft de haantjes van Wytze: kunnen die  terug in het aanbod? Er waren voedselveiligheid vraagtekens, heb ik dat goed onthouden?  Maar hij kan zijn leven toch beteren? In de discussie over kip en ei past de haan ook ! Ik mis de haan in het aanbod, ik maakte er bouillon van ter verlichting van artroseklachten,  de bouillon is erg rijk aan gelatine. ik had er echt baat bij.

ik heb grote moeite met het feit dat de meeste jonge kuikens niet biologisch zijn. (Dus ook niet bij t paradijs). Dit staat skal toe en is belachelijk. Dit omdat er niet voldoende biologisch uitgangsmateriaal zou zijn, dan zorg je maar als sector dat het er komt ipv de consument onjuist informeren.
Er valt wat aan te merken op de werkwijze van Wytze, maar hij is wel actief bezig met biologische kuikens te verdelen onder pluimveehouders, waarbij zijn ras ook nog eens dubbeldoel is. O.a. bij vd bor, maar daar was het “niet rendabel”.
Dennis:
– daarnaast kan er ook gekeken naar wat het zou kosten/ de mogelijkheden om kippen lokaal te laten slachten i.p.v. de “gemakkelijke” weg en de aangeboden Friese kippen in t assortiment op te nemen.
– het zou mooi zijn als de eieren van Wytze weer op het aanbod zouden komen, en als het goed gaat in de toekomst ook weer t vlees. Er is in de streek in ieder geval nog een boer die de kippen van Wytze heeft (indien jullie t niet van Wytze willen)
– eigenlijk zou ik willen voorstellen om ENKEL eieren te verkopen via het voko die van biologisch uitgangsmateriaal zijn. Indien jullie dit niet willen voorstellen zou het mijns inziens vermeld moeten worden op de bestel mail en in het aanbodoverzicht zicht zodat de leden weten wat ze kopen. (Op die manier stimuleer je mijn inziens kleine bio boeren).
– tot slot vind ik het een mooi initiatief om te kijken hoe ook het vlees verkocht kan worden maar denk ik dat er om bovenstaande redenen meer discussie nodig is.

Kort antwoord op enkele van Heleen’s vragen

 • Uit een Utrechts netwerk kwam een suggestie voor regionale mogelijkheid tot het slachten van kippen. Dat is doorgegeven. Of Paradijs daar al wat mee gedaan heeft, kun je vragen op de Open Dag.
 • Voor Wytzes kippen en haantjes geldt hetzelfde, worden ook in Friesland geslacht

Een reactie op het artikel ‘Het ei en de soepkip’

1e: Heel mooi relaas over de onmisbaarheid van onze soepkip!
Ja, heerlijk voor de weldadige bouillon; die maak ik zelf ook graag en is absoluut een aanrader voor als je licht grieperig bent!

MAAR ik ben vooral lid van het Voedselkollektief vanwege de uitgangspunten: BIOLOGISCH en STREEK. Sterker nog: ik ben vooral lid omdat ik zeker weet dat er aan die uitgangspunten vastgehouden wordt en dat dit de ENIGE plek is waar gegarandeerd alle producten biologisch geproduceerd zijn EN uit de streek komen.
Daar hoef ik dus verder niet over na te denken, dat is een vast gegeven.
Alle argumenten om die uitgangspunten te verschuiven zijn voor mij niet van waarde.
Omdat die soepkip zo lekker is? Dan koop je die toch elders? Asperges zijn óók reuze lekker, die haal ik dus zelf ergens in Limburg, of ik bestel ze bij NieuwMos of bij De Nieuwe Graanschuur. Zo ook avocado’s, sinaasappelen, etc etc, alles wat NIET uit de streek komt. Mogelijkheden genoeg.

2e. Een open gesprek over dit soort zaken juich ik zeer toe. Ons Voedselkollektief beoogt een plek te zijn waar de leden met elkaar een oordeel vormen en een beslissing nemen over essentiële, principiële zaken. Daartoe hebben wij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden hun stem kunnen laten horen.
Het beginsel van ons Voedselkollektief is dat er ‘in consensus’ besluiten genomen worden: een voorstel wordt alleen aangenomen als alle leden daarmee instemmen. Als er door 1 of meer van de leden gedegen bezwaar wordt aangetekend dan kan het voorstel niet worden uitgevoerd. Tot zover de regels.

In deze kwestie van de soepkip past het m.i. niet dat een van de leden een mening in de weekmail poneert waar geen gesprek over mogelijk is.
Ja, men kan reageren, maar die reactie is niet openbaar, dus niemand weet wat er gedacht wordt. Er is geen gesprek, geen gedachtewisseling, en er wordt op deze manier een niet-open gedachtelijn in gang gezet.
Daar voel ik me zeer onprettig bij.

Samenvattend:
Prima om een discussie te voeren over de voorwaarden waarop leveranciers producten aanbieden. Discussie over de grondbeginselen van het Voedselkollektief is iets anders.

Dorothee

Het ei én de soepkip

Een discussie over principes

Ook vegetariërs gebruiken graag eieren in hun keuken om de maaltijd of baksels te bereiden. Als Voedselkollektief nemen wij daartoe veel eieren af, bijvoorbeeld bij biologische boerderij ’t Paradijs te Barneveld. Daar lopen op grote oppervlaktes maar liefst 9000 kippen.

Als je zelf eieren gebruikt, kun je als weldenkend mens ook niet om de vraag heen wat er met al die kippen moet gebeuren als zij na enkele jaren trouwe (leg)dienst, niet meer kunnen produceren. Naar het kippen-rusthuis? Dat kun je voor enkele kippen die je zelf houdt in je achtertuin wellicht nog beslissen, maar zo’n keuze is niet reëel voor de grotere schaal. Zulke kippen laat de boer dan biologisch slachten, en dat heet dan ‘soepkip’. Vanwege hun hogere leeftijd moet zo’n kip gewoon veel langer op het vuur staan.
Op die manier gebruiken we zo goed mogelijk alles, behoorlijk duurzaam dus. Ook binnen het Voedselkollektief zijn er diverse leden die graag zo’n soepkip bestellen.

Ons duurzame probleem met de ‘soepkip’

Sinds 2016 is de landelijke wetgeving voor het slachten van (biologische) kippen aanzienlijk verscherpt, en kunnen er bij overtreding forse boetes worden uitgedeeld. Dit heeft een kaalslag onder kleinere slachterijen veroorzaakt. De wetgever noemt het ongetwijfeld een ‘verdere professionalisering’. Voor Midden-Nederland is thans de dichtstbijzijnde biologische kippenslachterij in Friesland!!
En die afstand schuurt natuurlijk met het duurzame uitgangspunt van het Voedselkollektief om binnen een straal van 25 kilometer af te nemen. Om die reden is deze soepkip van ’t Paradijs eerder uit het pakket geschrapt.

Maar is dat wel helemaal fair?

Discussie

Die grens van 25 kilometer hebben wij destijds ingevoerd om onnodig heen- en weer rijden met voedsel of dieren te vermijden, ter wille van een betere duurzaamheid. In het geval van de soepkip kun je stellen dat die kippen binnen die straal van 25 km lang geleefd hebben op een biologisch verantwoorde wijze. Alleen dat slachten kan thans niet anders dan in Friesland. Dat transport naar Friesland is dus helaas onvermijdelijk, en van ‘onnodig transport’ is dus geen sprake.
Sommige Vokoleden waarderen nog altijd deze soepkippen en halen het nu maar elders of soms bij de boerderij zelf – over duurzaam gesproken.

Tegelijk met onze discussie zoeken de betrokken boeren ook naar oplossingen. Zo wil boer IJsbrand van ’t Paradijs met andere bioboeren om tafel om te kijken of zij samen niet tot een beter alternatief voor regionale slacht kunnen komen.

Mijn stelling

Vasthouden aan de 25 km-grens gaat voorbij aan het achterliggende argument dat wij t.b.v. de duurzaamheid ‘onnodig transport’ willen voorkomen. De soepkip hoort binnen het aanbod van het Voedselkollektief. Je hebt immers jaren de eieren van die kippen afgenomen. Het transport t.b.v. de slacht kun je thans ook niet ‘onnodig’ noemen. Bovendien is een zoektocht gaande naar een regionale oplossing.

Reageren?

Graag uw reactie naar info@voedselkollektief.nl

 

Hans Hubregtse