Kluswerk in De Nieuwe War – ervaringen en hoe verder

Afgelopen zaterdag zijn wij als Voko’ers het kluswerk komen versterken bij De War. Dat geeft daar extra energie en wordt gewaardeerd. Diana somt eerst de verschillende klussen op, en bespreekt wie wat kan doen. Zij leidt ons ook nog rond door het gebouw.

Even later zijn wij op allerlei plaatsen bezig : in de kelder leidingdoorvoeren dichtkitten en boven een luik fiksen. Buiten zijn mensen houtsnippers aan het verspreiden over de tuin. Bij dat laatste hoeft geen mondkapje op wat natuurlijk prettiger werken is.

Lunch met Tineke soep
Als we lunchen, komt er net een schraal herfstzonnetje door. Na stevig klussen voelt dat als een gepaste beloning bij de soep en broodjes. Sommigen moeten weg, bijvoorbeeld om met de kids naar de Sintintocht te gaan, nu als rondrijtour georganiseerd. Mijn eigen jongste spruit is die leeftijd ruim voorbij (28 jaar!) en heeft een housewarming in haar eindelijk verkregen flat.

Lunch bij De War

Anderen komen en nemen het werk over. Ook zondag zijn er weer mensen aan de slag.

Nog meer kluswerk nodig
Als wij bezig zijn, heeft ‘ûs Herman’ net een workshop met linosnede in een ruimte die al helemaal af is. En dat ziet er gelijk mooi uit! Daar komen al aardig wat bezoekers op af.
Wie in De Nieuwe War geweest is, ziet ook wel dat er nog veel nodig is. Kijk maar naar de klussenlijst.

Weekenden om te klussen
Komende 2 weekenden staan nog op het programma om te klussen. Kijk of jij een dagdeel kunt meehelpen op :

 • Zaterdag 21 november
 • Zondag 22 november
 • Zaterdag 27 november
 • Zondag 28 november

’s Ochtends beginnen ze om 10 uur. En er gelden corona spelregels. Kluswerk kan ook buiten zonder mondkapje.

Graag doorgeven aan info@voedselkollektief.nl wanneer jij kunt

Een onoverzienbare berg?
Er is nog behoorlijk veel werk te doen daar, in De Nieuwe War. Maar het wordt iets moois, dat kun je al zien. En met het Voedselkollektief hebben wij behoorlijk wat mensen die een bijdrage willen leveren. En als je zo bezig bent, zie je het ook groeien. Dus, ‘onoverzienbaar’- nee, die berg krijgen we echt wel weg!

Zaterdag 18 september Bezoek telers Landouw en Glinstertuin

De Landouw

Frank van de Berg nodigt ons van harte uit op zijn stuk grond bij De Glind op die dag om 14 uur. Dan leidt hij rond, toont en vertelt hij hoe hij zijn groenten teelt. Dan zie je de groenten die bij ons Voko-leden op het bord komen. En kun je al zien welke wintergroentes eraan komen.
Frank heeft al wat vertelt tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in juni. Dat heeft al mensen geïntrigeerd om er meer van te weten te komen. De locatie van De Landouw is aan de Ringlaan in De Glind, schuin tegenover het zwembad.

De Glinstertuin

Vanaf 10 uur kun je ook terecht bij de Glinstertuin. Deze mooie bloemen-, kruiden-, vruchten- en groentetuin van Jos Timmermans ligt op loopafstand van De Landouw. De Glinstertuin doet op deze dag mee met de Open Tuinendag van Groei en Bloei. Je kan meedoen aan een rondleiding om 11.00 uur. Je krijgt een kop thee met wat erbij (kleine vergoeding) en hij vertelt hoe hij met permacultuur daar teelt. Hij levert ook plantjes voor de siertuin waar hij veel vanaf weet. Je kunt daar werkelijk genieten van de rust en de schoonheid. Tegenover De Glinstertuin ligt fruittuin Tres Jolie.

Meer informatie lees je op de website van de Glinstertuin.

De Glind

Dit dorp is ontstaan rond een centrum voor moeilijk opvoedbare kinderen. Daar is nog veel van te zien. In het Dorpshuis zit een klein restaurant waar je desgewenst ook wat te lunchen kunt krijgen, of koffie vooraf. Je kunt De Glind via Achterveld bereiken, of via Leusden. Op de fiets is het een klein uur trappen. De leukste route is langs het Valleikanaal, en bij de stuw over de Asschatterweg rijden tot die naar het noorden buigt, dan de Postweg richting De Glind kiezen.
Als je naar De Glinstertuin wilt

Opgeven

Het is wel handig om in te schatten hoeveel mensen er ongeveer gaan komen: mail aan communicatieteamvoko@gmail.com. Zo nodig stemmen we het transport onderling af.

Save the date: 28 augustus

Proeven en praten op de Voko-dag

De geslaagde en goed bezochte open dag van vorig jaar smaakte naar meer. Op 28 augustus zijn alle Voko-leden van 13.00 tot 16.00 uur welkom op de toekomstige locatie van de WAR aan de Heiligenbergerweg 34-36. Het wordt een gezellige middag met onder meer een Smaakspeurtocht en ruimte voor ontmoeting. Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn, lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Het Voedselkollektief heeft op dit moment 170 leden, onder wie veel nieuwe gezichten. Misschien ken je mensen uit je eigen team, maar zou je wel eens wat andere Voko-leden willen ontmoeten. Tijd dus om na de beperkende coronaperiode kennis te maken of bij te praten. Dat kan op 28 augustus tijdens en vooral na de Smaakspeurtocht, waarin je kennis over het Voko-aanbod wordt getest. En uitgedaagd wordt op nieuwe smaken. Ook is er gelegenheid om de nieuwe Voko-ruimte te bekijken. Schrijf de datum dus alvast in je agenda!

Voor de organisatie van de Voko-dag zijn nog wat helpende handen nodig. Vind jij het leuk om de gasten te voorzien van een drankje? Kun jij zorgen voor wat muzikale omlijsting? Mail naar communicatieteamvoko@gmail.com De organisatie is ook nog op zoek naar mensen die een partytent of klapstoelen kunnen inbrengen.

Tot 28 augustus!

Verslag CPO donderdag 10-12-2020

Aanwezig: Gea Hogenbrik, Cara van der Oord, Hans Hubregtse, Christien Stomphorst, Rik van der Ploeg en Ellis de Heij.

Voorstelrondje om onze nieuwe leden Ellis en Rik welkom te heten.

 

 1. Verslag 12 augustus en ALV

Napraten over ALV: complimenten voor Cara.

VokoVerder conclusies moeten nog teruggekoppeld worden met de teams, met name dat daar de binding het beste georganiseerd kan worden. (actie team coördinatoren)

Overigens vindt Dorothee dat dit vooral bovenlangs moet gaan. In dit verband meldt Hans het communicatieteam enkele acties wil ondernemen zodra het weer kan qua corona: leden of kleine groepjes zich laten voorstellen via website en Instagram – met foto. En daarnaast wil men weer thema-avonden gaan organiseren.

Werving loopt goed: dit jaar zijn 50 leden toegetreden tot de Voko. i.p.v. 30 vorig jaar.

 

 1. Afstemming bestelteam.

Rik van der Ploeg neemt voor het eerst deel voor het bestelteam.

Hans vraagt of er contact is tussen b.v. het bestelteam en het leveranciersteam?

Als voorbeeld wordt de warrige situatie met Wytze ter sprake gebracht. Er is wel contact, maar doelstelling en uitgangspunten zijn soms niet helder.
In dit soort situaties is het gewenst dat het Leveranciersteam een duidelijke mail stuurt aan het Bestelteam. (Actie Jos)

 

 1. Jaarcontributie

We hebben besloten om ieder jaar 10 euro contributie te heffen.

We zouden het nog even kortsluiten met Laura.

Op 3 januari hierover een bericht toevoegen. Leden betalen deze 10 euro pas in het tweede lidmaatschapsjaar. Discussie over wanneer iemand 10 euro moet bijdragen. We leggen de knip halverwege het jaar. Voor juli 10 euro, na juni geen 10 euro.

De afrekenlijst moet wel met een kolom contributie uitgebreid worden.

De ledenlijst die het bestelteam hanteert wordt beheerd door de ledenadministratie.

P.S. Achteraf was er discussie over het invoeringsmoment. Het Boekhoudteam heeft meer voorbereidingstijd nodig.

 

 1. Leveranciers:

Vosbeek, geen grond. Situatie opvragen bij het leveranciersteam. (Aktie: Jos)

Eemstadboerderij zoekt nieuwe teler en een ander perceel.

Knoflookboer levert al een tijd niet meer, doet hij nog mee? (Aktie: Jos)

Witte Water stopt per 1 januari dit moet nog gecommuniceerd worden met het bestelteam.

Tres Jolie: Brand gehad, alle gereedschap en onderkomen weg. Heleen trekt de kar om hulp te bieden aan hun.

 

 1. Voortgang de War:

Laura, Guido en Herman Schlooz zijn op locatie geweest om te kijken of het voor ons past. Ook is er contact over parkeermogelijkheden in de omgeving.

Kwartiermakers groep – Eddie wordt naar voren geschoven door Gea

 

 1. Rondje teams.

Bestelteam: Voldoende mensen, maar Bianca weet er meer van.

Boekhoudteam: Dirk Driessen komt per 1 januari aan het team. Ook Sam Frijhof komt meehelpen. Christien maakt nog gewag van Jan Willem.

Ophaalteam: Voldoende mensen op dit moment. Gea hoopt dat dit ook zo blijft.

Leveranciersteam: Voldoende mensen op dit moment.

Winkelteam: Loopt goed en Herman Schlooz wordt de coördinator voor team A en B. Ellis vervangt Cara in het CPO.

Communicatieteam (8 leden):

Met enkele nieuwe leden erbij moet er meer mogelijk worden. Corita houdt liever afstand vanwege de Corona bij de Infoavonden, dus Maroesja doet dat (deels) alleen.

Ledenadministratie
Dirk houdt ‘oude’(voormalige) leden nog bij in een aparte administratie; hij wil daarvan af, we doen er immers niks mee. Daar stoppen we mee ook om privacy redenen. Gea meldt dat wij niet gebonden zijn aan de AVG. (actie Hans geeft door)

 

 1. Rondvraag:

Rik vond het wel gezellig, positief.

Gea: Levering Groenland kratten vallen buiten onze administratie. Telling is wel gewenst. Het winkelteam gebruikt tegenwoordig veel meer kratten. Gea vraagt het winkelteam om een telling van de kratten te doen (middel en groot) zodat we weten wat voor volgend jaar weg kan. We houden 80 stuks in de voorraad. Ellis geeft e.e.a. door.

Afscheid van Christien en Cara. Jammer dat jullie het CPO verlaten. We hebben fijn samengewerkt.

Nieuwe buitenverlichting en nieuwe locatie

Voorlopig moeten wij het natuurlijk doen met de locatie bij de Spullenmannen aan de Geldersestraat. Dat stelt nieuwe eisen omdat je bij het ophalen van je bestelling buiten de zaak moet aanpakken, controleren en overpakken naar je eigen tas.

Als het regent kunnen we een klein stukje verderop staan onder een luifel – zo simpel kan het zijn. Herman heeft buitenverlichting aangebracht, zodat je ook wat ziet als je donderdagsavonds komt. Heel fijn!

Nieuwe locatie

Guido, Laura en Herman van het Winkelteam gaan kijken wat nodig is om binnen het gebouw aan de Heiligerbergerweg ‘ons ding te doen’: genoeg ruimte, temperatuur, opslag. Hans W. ziet mogelijkheden voor Rabo-subsidie t.b.v. nieuwe inrichting die wij nodig zullen hebben. Dorothee heeft met Diana gesproken over de samenwerking gesproken en suggesties rond het eventueel kort parkeren genoemd. Over de huurprijs zullen wij later spreken.

Afronding van de discussie over de soepkip

De reacties
Het webartikel ‘Het ei en de soepkip’ heeft aardig wat reacties opgeleverd. Zie link 1 en link2. Daar zijn nog 2 laatste reacties bij gekomen: zie link.

De reacties geven een tweeledig beeld: een aantal leden neemt graag de soepkip af, maar  en er wordt ook gewezen op de twee principiële uitgangspunten van het Voedselkollektief, namelijk 1e biologisch, en 2e binnen een straal van 25 kilometer.

Vanwege de slacht buiten die 25km-zone voldoet de soepkip niet aan dat 2e uitgangspunt.

Hoe nu verder?
Binnen het Voedselkollektief worden belangrijke, principiële onderwerpen aan de leden voorgelegd  in de Algemene Ledenvergadering(ALV). Daar wordt op basis van consensus een besluit genomen over een bepaald voorstel:  als leden zwaarwegende bezwaren aanvoeren, gaat zo’n voorstel niet door.

Gezien de reacties kunnen we constateren dat er principiële bezwaren zijn tegen opname van de soepkip in ons aanbod; het ziet er dus naar uit dat het voorstel in de Algemene Ledenvergadering niet aangenomen zal kunnen worden.

De discussie heeft wel laten zien dat er zeker belangstelling van de leden is voor afname van de soepkip! Hoe gaan we dat dan doen? Een uitdaging!

Wij kunnen bijvoorbeeld gaan zoeken naar een biologische slachtmogelijkheid binnen onze regio, of eraan meewerken dat zoiets er gaat komen. Het zou geweldig zijn als dat lukt!

Daar wordt overigens al naar gezocht, maar tot nu toe nog zonder resultaat.

En wellicht heeft iemand nog een ander idee?

De telers zelf zouden hun kippen ook het liefst in de regio willen laten slachten, zij werken graag mee aan een oplossing, aldus o.a. IJsbrand Snoeij, directeur van ’t Paradijs (en leverancier van soepkippen) tijdens onze Open Dag. Een mooie taak, actie voor ons Voedselkollektief, om op deze manier bij te dragen aan vermindering van het gesleep met dieren en de voedselkilometers die erbij horen.

Als wij ons hier voor gaan inzetten doen we echt mooi werk als collectief! Dus mensen, wie wil hier aan meewerken, meedenken? Reactie naar info@voedselkollektief.nl

En tja, voor de liefhebbers: van soepkippen:  je kunt die natuurlijk ook bij een biowinkel zoals De Nieuwe Graanschuur of Nieuw Mos kopen.

NB. Dat de soepkip weer op de bestellijst stond was een vergissing en staat helemaal los van deze aangezwengelde discussie.

 

Laatste reacties over de soepkipdiscussie

Intro
Ook de oprichters van het Voko hebben nog een uitgebreide reactie gestuurd. Ik plaats ze integraal. Alleen zit in beide nog de aanname dat het plaatsen van de soepkip in de bestellijst opzettelijk heeft plaatsgevonden. Dat is echter een misvatting, blijkbaar heeft iemand bij leverancier ’t Paradijs de soepkip (tegen de afspraken in) in het aanbod geplaatst en is dit zomaar in de bestellijst geplakt.

Reactie Abel
Ik nam tot nu niet de moeite om te reageren op de aanzet tot gesprek over het al of niet opnemen van de kippen van het paradijs in de bestellijst. Dit zijn discussie onderwerpen die je wel een aanzet kan geven bij een bestelronde, maar verder via alv besluitvorming genomen moeten worden. Althans als je het democratisch gehalte van het vk overeind wil houden. Als men vindt dat enkelingen die willen regelen daar de ruimte toe moeten hebben, ook als het om principiële keuzes gaat en dat al gemeengoed is dan is mijn mail te laat. Ik denk dat enkelingen deze week flink over de schreef zijn gegaan.

Hoe kwam de in Friesland geslachte kip op de bestellijst? Wie frommelde haar in het aanbod, waarom de haast, terwijl er geen besluitvorming onder de leden heeft plaats gevonden? Hoe komt het dat het bestelteam dit in de lijst heeft opgenomen? Was er niemand bij het bestelteam die zo alert was en heeft laten weten dat dit niet klopt?

Dat wat betreft de besluitvorming. Laat me even weten of dit gezien moet worden als algemeen aanvaard. Inhoudelijk hebben we tot nu altijd gezegd dat iets wat buiten het gebied is geweest niet meer streek is. Een van de belangrijkste onderwerpen waarvoor het vk bestaat is het ontwikkelen van manieren van werken, waardoor het gesleep, de voedselkilometers te verlagen.

Alle argumenten in de aanzet kunnen weersproken worden. Ga ik nu niet doen, dat komt wel van anderen. Ik wil nog toevoegen dat als je toegeeft aan als je een ei eet dan moet je ook kip willen eten en ‘oh, maar het is zo lekker, wat jammer als we die niet hebben.’ Dan zijn er ten eerste meer producten die toegevoegd kunnen worden en ontneemt het ’t kollektief de kans om zo’n onderwerp tot veranderingskans te laten worden. Ga op zoek hoe het wel anders kan. Zet een groepje op
dat alles op zijn kop zet om gedaan te krijgen dat dit gesleep met levende en met dode dieren niet hoeft. Is hartstikke moeilijk. Wel een mogelijkheid om meer te zijn dan afzet voor producenten.

Reactie Judith
In het stuk worden twee thema’s met elkaar vermengd: of je als Voko ook vlees moet afnemen van de kippen die je eieren hebben gelegd (nummer 1) en of je als Voko moet afwijken van het 25 km-uitgangspunt (nummer 2).

Door het bij elkaar te gooien, lijkt het heel logisch om ook het vlees van de kippen die de eieren gelegd hebben af te nemen. Maar dat zijn echt twee verschillende discussies.

Afgezien van het feit dat elke ei-eter voor zichzelf moet bepalen of hij de bijbehorende kip ook op wil eten, gaat de discussie eigenlijk over: “wijken we af van die 25 km?”

Daar heb ik wel gedachten over. Hieronder een aantal voorbeelden van dingen die we niet doen omdat ze niet aan de spelregels van het Voko voldoen (en ik ben er vast wat vergeten):

 • Lokaal graan dat eerst naar de molen in Noord-Brabant of Limburg is geweest voor schonen en eventueel malen (geldt voor graan van het Zonnelied in Zeewolde)
 • Fruit dat eerst naar een verdeelcentrum is gegaan, meer dan 50 km verderop, sappen en stroop van dat fruit dat elders versapt en gebotteld is
 • Bataten uit Limburg, die verkocht worden bij een lokale teler die er een klantenpakket mee opvulde (voordat ze ook in de streek werden geteeld)

Er is in het verleden wel eens een uitzondering gemaakt op de uitgangspunten, na inhoudelijk overleg binnen het Voko, maar alleen als er een waardevol product, waar simpelweg geen afzetkanaal voor is, verloren dreigde te gaan. In dit geval is dat niet aan de orde, de soepkippen liggen gewoon in de biologische winkels, er is een afzetkanaal voor.

Het is ronduit kwalijk dat de soepkip nu al op de bestellijst staat, zonder dat hier binnen het Voko een inhoudelijke discussie aan vooraf is gegaan. Het Voko moet een verbetering opleveren ten opzicht van het huidige voedselsysteem, daar is het voor opgericht.

Dus: als we afwijken van onze uitgangspunten binnen het Voko, moet er wel echt een taak te vervullen zijn die het huidige voedselsysteem laat liggen en die tot verspilling leidt, of een ernstige inkomensderving voor de boer. En dan nog is het de vraag: is die taak voor het Voko, en zo ja, in welke vorm dan?

In dit geval zijn er een aantal punten, die er eerder op wijzen dat de soepkip niet bij het Voko hoort.

 • Die soepkip is niet lokaal te noemen (er komt namelijk gewoon een aantal kippen diepgevroren van de slachterij terug, geen enkele garantie dat die van het Paradijs afkomstig zijn)
 • Er wordt geen verspilling tegengegaan, die soepkip ligt namelijk gewoon in de biowinkel
 • Is wel onderzocht of het minder voedselkilometers oplevert? Het is heel wel mogelijk dat er juist meer kilometers voor worden gemaakt, omdat distributie via de groothandel in dit geval efficiënter is.

Er is dus nog een hoop uit te zoeken, voordat je echt kunt aantonen dat soepkip via het Voko aanbieden echt een verbetering is ten opzichte van de huidige distributie. Want daar deden we het voor in het Voko: experimenteren met een beter voedselsysteem.

Het is nooit een doel van het Voko geweest om winkels te vervangen met een volledig assortiment. Het idee van het Voedselkollektief is dat van een beweging van positief kritische mensen, die durven experimenteren met “hoe zorgen we dat de wereld er meer uit gaat zien zoals we vinden dat hij er eigenlijk uit zou moeten zien?”. Niet wachten tot de reguliere handel of overheid een verandering in gang zet, maar samen aan de slag!

Om die reden hebben we de uitgangspunten van het Voko vastgelegd. Is er iets niet, dan is de volgende stap niet: afwijken van de uitgangspunten, maar: kijken naar wat er moet gebeuren om het wél binnen die uitgangspunten te laten vallen.

In het geval van de soepkip zou het Voko kunnen onderzoeken of ze een rol kan spelen bij het faciliteren van lokaal slachten van de soepkip. Bijvoorbeeld door vanuit overschotten bij te dragen aan het financieren van een lokale slachterij, of op zoek te gaan naar andere financieringsmogelijkheden. Of kijken wat er bij lokale slachters nodig zou zijn om het bio te maken? Dat zit in het vakje “wat is er voor nodig om dingen lokaler te maken”?

Dit is de lijn waarlangs het Voko zou moeten denken om te kijken of die soepkip ook lokaal kan.

Juist omdat er geen commerciële belangen zijn, geen klanten maar deelnemers, geen loonkosten, niemand hoeft ervan te leven (behalve de boeren, natuurlijk) is er binnen het Voko een enorme vrijheid om 100% principieel te zijn en geen concessies te doen.

Bij het verder ontwikkelen van die korte keten is nog steeds heel veel te onderzoeken; kan er nog meer uit de streek, kan het efficiënter, kunnen we bepaalde producten structureel afnemen, is er behoefte aan acties van producten die bederfelijk zijn, of maar en heel kort seizoen hebben (bijv overrijp fruit verjammen of versappen, of kolen tot zuurkool maken), …..Waar hebben de lokale telers en Voko-deelnemers behoefte aan om de korte keten sterker te maken?

Het Voko en winkels als Nieuw Mos en De Nieuwe Graanschuur delen idealen en hebben allemaal hun functie in het veranderen van de economie.

 • De functie van het Voko, is om als pioniersclub 100% principieel zijn te verkennen en praktisch vorm te geven.
 • De winkels staan meer in de normale economie en zijn toegankelijk voor iedereen, ook mensen die niet zo voelen voor een club of pionieren, maar wel duurzamer willen consumeren, maar nog een beetje moeten wennen aan wat er ook alweer bij de streek en het seizoen hoort en nog wat los moeten weken van het “altijd alles het hele jaar rond” van de supermarkt.

Winkels kunnen voorzien in de dingen die nog niet 100% aan de voorwaarden van het Voko voldoen. Voko heeft de vrijheid om harde principiële keuzes te maken, zonder dat de organisatie commercieel wankel wordt. En zo wordt het afzetkanaal van kleine biologische boeren in de streek steeds breder en afzet in een korte keten normaler. Hoera voor het ideaal!

Het Voko barst van de beloningen voor deelnemers, zeker in deze volle oogsttijd: aan verse groenten en fruit is er een fantastisch mooi aanbod, voor een prijs en versheid waar geen winkel tegenop kan. Naast de lokale rijkdom en kraakvers is er ook de pret van plannetjes maken en onderzoeken met “wat kan er allemaal nog meer wél”, ondanks scherpe principes. Want dat “het toch niet kan, niet realistisch is”, dat horen we vaak zat. En het klopt niet, kijk maar, we doen het toch?

Als de pioniers naar het midden verschuiven en onnodige compromissen gaan sluiten, stagneert de vooruitgang. En daar was het Voko nou net voor opgericht: we gaan het ánders doen, en uitzoeken hoe dan.

Het is uiteraard aan de ALV om dit soort dingen nog eens te bespreken. Maar ik hoop van harte dat het Voko 100% trouw blijft aan haar uitgangspunten. Wie moet er anders pionieren?

 

 

 

Een reactie op het artikel ‘Het ei en de soepkip’

1e: Heel mooi relaas over de onmisbaarheid van onze soepkip!
Ja, heerlijk voor de weldadige bouillon; die maak ik zelf ook graag en is absoluut een aanrader voor als je licht grieperig bent!

MAAR ik ben vooral lid van het Voedselkollektief vanwege de uitgangspunten: BIOLOGISCH en STREEK. Sterker nog: ik ben vooral lid omdat ik zeker weet dat er aan die uitgangspunten vastgehouden wordt en dat dit de ENIGE plek is waar gegarandeerd alle producten biologisch geproduceerd zijn EN uit de streek komen.
Daar hoef ik dus verder niet over na te denken, dat is een vast gegeven.
Alle argumenten om die uitgangspunten te verschuiven zijn voor mij niet van waarde.
Omdat die soepkip zo lekker is? Dan koop je die toch elders? Asperges zijn óók reuze lekker, die haal ik dus zelf ergens in Limburg, of ik bestel ze bij NieuwMos of bij De Nieuwe Graanschuur. Zo ook avocado’s, sinaasappelen, etc etc, alles wat NIET uit de streek komt. Mogelijkheden genoeg.

2e. Een open gesprek over dit soort zaken juich ik zeer toe. Ons Voedselkollektief beoogt een plek te zijn waar de leden met elkaar een oordeel vormen en een beslissing nemen over essentiële, principiële zaken. Daartoe hebben wij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden hun stem kunnen laten horen.
Het beginsel van ons Voedselkollektief is dat er ‘in consensus’ besluiten genomen worden: een voorstel wordt alleen aangenomen als alle leden daarmee instemmen. Als er door 1 of meer van de leden gedegen bezwaar wordt aangetekend dan kan het voorstel niet worden uitgevoerd. Tot zover de regels.

In deze kwestie van de soepkip past het m.i. niet dat een van de leden een mening in de weekmail poneert waar geen gesprek over mogelijk is.
Ja, men kan reageren, maar die reactie is niet openbaar, dus niemand weet wat er gedacht wordt. Er is geen gesprek, geen gedachtewisseling, en er wordt op deze manier een niet-open gedachtelijn in gang gezet.
Daar voel ik me zeer onprettig bij.

Samenvattend:
Prima om een discussie te voeren over de voorwaarden waarop leveranciers producten aanbieden. Discussie over de grondbeginselen van het Voedselkollektief is iets anders.

Dorothee

Het ei én de soepkip

Een discussie over principes

Ook vegetariërs gebruiken graag eieren in hun keuken om de maaltijd of baksels te bereiden. Als Voedselkollektief nemen wij daartoe veel eieren af, bijvoorbeeld bij biologische boerderij ’t Paradijs te Barneveld. Daar lopen op grote oppervlaktes maar liefst 9000 kippen.

Als je zelf eieren gebruikt, kun je als weldenkend mens ook niet om de vraag heen wat er met al die kippen moet gebeuren als zij na enkele jaren trouwe (leg)dienst, niet meer kunnen produceren. Naar het kippen-rusthuis? Dat kun je voor enkele kippen die je zelf houdt in je achtertuin wellicht nog beslissen, maar zo’n keuze is niet reëel voor de grotere schaal. Zulke kippen laat de boer dan biologisch slachten, en dat heet dan ‘soepkip’. Vanwege hun hogere leeftijd moet zo’n kip gewoon veel langer op het vuur staan.
Op die manier gebruiken we zo goed mogelijk alles, behoorlijk duurzaam dus. Ook binnen het Voedselkollektief zijn er diverse leden die graag zo’n soepkip bestellen.

Ons duurzame probleem met de ‘soepkip’

Sinds 2016 is de landelijke wetgeving voor het slachten van (biologische) kippen aanzienlijk verscherpt, en kunnen er bij overtreding forse boetes worden uitgedeeld. Dit heeft een kaalslag onder kleinere slachterijen veroorzaakt. De wetgever noemt het ongetwijfeld een ‘verdere professionalisering’. Voor Midden-Nederland is thans de dichtstbijzijnde biologische kippenslachterij in Friesland!!
En die afstand schuurt natuurlijk met het duurzame uitgangspunt van het Voedselkollektief om binnen een straal van 25 kilometer af te nemen. Om die reden is deze soepkip van ’t Paradijs eerder uit het pakket geschrapt.

Maar is dat wel helemaal fair?

Discussie

Die grens van 25 kilometer hebben wij destijds ingevoerd om onnodig heen- en weer rijden met voedsel of dieren te vermijden, ter wille van een betere duurzaamheid. In het geval van de soepkip kun je stellen dat die kippen binnen die straal van 25 km lang geleefd hebben op een biologisch verantwoorde wijze. Alleen dat slachten kan thans niet anders dan in Friesland. Dat transport naar Friesland is dus helaas onvermijdelijk, en van ‘onnodig transport’ is dus geen sprake.
Sommige Vokoleden waarderen nog altijd deze soepkippen en halen het nu maar elders of soms bij de boerderij zelf – over duurzaam gesproken.

Tegelijk met onze discussie zoeken de betrokken boeren ook naar oplossingen. Zo wil boer IJsbrand van ’t Paradijs met andere bioboeren om tafel om te kijken of zij samen niet tot een beter alternatief voor regionale slacht kunnen komen.

Mijn stelling

Vasthouden aan de 25 km-grens gaat voorbij aan het achterliggende argument dat wij t.b.v. de duurzaamheid ‘onnodig transport’ willen voorkomen. De soepkip hoort binnen het aanbod van het Voedselkollektief. Je hebt immers jaren de eieren van die kippen afgenomen. Het transport t.b.v. de slacht kun je thans ook niet ‘onnodig’ noemen. Bovendien is een zoektocht gaande naar een regionale oplossing.

Reageren?

Graag uw reactie naar info@voedselkollektief.nl

 

Hans Hubregtse