Actualiteiten Voedselkollektief mei 2019

De Amersfoortse Jessy en Nicky Kroon van Zero Waste Project mochten niet alleen Willem-Alexander en Maxima wat vertellen, maar zij hebben ook hun winkeltje geopend aan de Mooierstraat.

Daarin bieden zij allerlei zaken aan om het thuis met veel minder verpakkingsmateriaal te doen – helemaal in lijn met hun boek ‘Het Zer0 Waste Project’.

Stimuleert zo’n winkel nu juist niet het consumentisme?
“Veel producten die wij hier bieden zijn anders moeilijk bereikbaar voor veel mensen. Het helpt hen om verpakking te minderen. Bovendien gaan wij ook workshops aanbieden hierover. Wij bieden hier ook bijvoorbeeld shampoo en wasmiddel die je hier kunt tappen, aldus een van de dames.”

Opwekkend dat zoveel jonge mensen bezig zijn met duurzaamheid, vind ik. Een compliment waard voor dit initiatief dus. Ook een gezellige opening trouwens. En ja, jullie reporter heeft bij de gezellige opening nog een verantwoord drankje en hapje gescoord. Lekker! Niet uit onderstaande jerrycan hoor, haha.

Werkmiddag De War zondag 12 mei 13 uur
Help even mee bij De War om daar de zaken weer op orde te brengen die zondagmiddag. Naast de winkelruimte gebruiken wij tenslotte ook hun andere ruimtes als kantoor voor infoavonden en De Binnentuin voor een etentje. Guus de Breeje regelt het ter plekke.

Duurzame Driedaagse 2019
In oktober vindt de Duurzame Driedaagse plaats in Amersfoort. Daar kan het Voko natuurlijk een leuke bijdrage aan leveren. Maar dan moeten er wel enkele mensen wat aan organiseren. Wie wil daar wat aan meehelpen? Mail info@voedselkollektief.nl

Brief over verhuizing De War

Dag allemaal,

Hoewel er geen ‘echt’ nieuws is wil ik jullie toch graag informeren over
de stand van zaken.

Na het indienen van de omgevingsvergunning leken we met de gemeente in
een patstelling terecht te zijn gekomen. De aanvraag bleek niet verwerkt
te kunnen worden (we lichten dat nog wel een keer toe). Verkorte versie
van de reactie van de gemeente was in ieder geval als volgt:

1. we moeten de huidige aanvraag intrekken
2. we moeten een nieuwe aanvraag indienen inclusief een nieuwe lijst met
additionele onderzoeken bovenop de onderzoeken die we voor deze aanvraag
al hebben (laten) verricht(en)

Met het intrekken van de aanvraag komt de doorlooptijd van de afspraken
rondom de erfpachtovereenkomst onder druk te staan dus wij kunnen niet
zomaar de aanvraag intrekken. Nieuwe onderzoeken kosten extra geld en
ook weer extra tijd. Een lastige situatie dus die we even op ons in
moesten laten werken. Vorige week hebben we een aantal mails verstuurd
naar betrokken ambtenaren en wethouder. Op verzoek van de gemeente staat
er nu een afspraak gepland op 30 april met een expert op het gebied van
omgevingsvergunningen.

Ondanks alle muren, drempels en hobbels verwachten wij nog steeds dat we
toch (ooit) naar de W3 gaan verhuizen. Over die verwachting zullen we op
30 april meer weten. Over hoe en wanneer zal dan waarschijnlijk nog
steeds niets zinnigs te zeggen zijn.

Ondertussen staan wij, jullie maar ook kandidaat-huurders in de
wachtstand en dat is natuurlijk erg vervelend voor de motivatie. Ik
vertrouw er zelf op dat we na 30 april een zodanig plan kunnen trekken
dat we met jullie en met huurders weer verder in gesprek kunnen. Zodra
we meer weten nemen we contact met jullie op.

Groet,
Nicole

Leuk etentje winkelteam

Je kent vooral die mensen waarmee je samen de dienst draait. Dan is zo’n etentje een goede manier om meer mensen te leren kennen. Daar hebben Selma en Marlies voor gezorgd voor het winkelteam: met lekkere soepen en een kennismakingsspel.

Twintig a dertig winkeliers waren er donderdagavond 18 april in De Binnentuin bij De War. Heel wat, zo ongeveer de helft van alle winkeliers wat immers het grootste team is binnen ons Voko.

Het is heel verrassend te horen wat sommige mensen allemaal doen.

Actualiteiten Voedselkollektief week 16 2019

Aah de eerste tomaatjes!
Medio april en wij hebben weer biologische tomaatjes bij het Voedselkollektief. Natuurlijk uit een kas, dat kan niet anders, maar wel uit de regio.

Infoavond donderdagavond 18 april
Dan praat ik weer met geïnteresseerden. Als jij nog mensen tegenkomt, die meer willen weten …Laat ze komen. Begint om 19.30 uur in de winkel, Geldersestraat 6. Zij kunnen ook alvast naar een nieuwe Youtube-filmpje kijken – klik hier. Aanmelden kan ook

Ledenbijeenkomst dinsdag 28 mei, 20 uur bij De Expeditie

Noteer het vast! Jouw kans om enkele telers te spreken, en invloed uit te oefenen op enkele verandering die op til zijn binnen ons Voedselkollektief. 

De invoering van een jaarlijkse ‘contributie’ willen wij graag met jullie bespreken. Wij zoeken een manier om de financiële draagkracht van het Voko te versterken, en denken dat te vinden in een sterker commitment van de leden.

Korte impressie van de 1e Boerenlandbouw Conferentie

De conferentie (eind maart 2019) is georganiseerd door een vijftal boerenorganisaties, tw. Toekomstboeren, Vegan boeren, CSA Netwerk Nederland, Bio-Tuinders en Permacultuur Netwerk. Zij maken ter plekke ook ruimte voor kennisdeling van onderzoeksresultaten. Hierin komen aspecten als klimaatverandering en de vernietiging van voedingsstoffen aan de orde. Meino Smit heeft dit deel verzorgd. De conferentie was meer dan uitverkocht! 

Hartelijke sfeer
De sfeer was zoals te verwachten informeel en hartelijk en voor veel mensen een weerzien. De conferentie was opgebouwd rond informatieverstrekking, vraagstelling vanuit de organisaties en deelnemers en een zoeken naar oplossingsrichtingen voor de problematiek die in twee workshops ter sprake gebracht werd.

Agro-ecologie
De eerste workshop was in de morgen met als thema ‘agro-ecologie’: landbouw met natuur, gemeenschap, autonomie. In deze workshop hebben Judith (namens de Nieuwe Graanschuur) en ik namens de Voko in het kort de werkwijze en doelstelling van onze organisaties ter sprake gebracht.
De tweede workshop werd in de middag gehouden rond het thema; Sterke boeren voor een duurzame landbouw.

Eetbaar Soest
Tijdens de lunch heb ik Goran Christiansson van Eetbaar Soest gesproken. Hij is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid om fruit en walnoten aan onze organisatie te leveren.

Nuttig en leerzaam
Na de workshops was het mogelijk om vragen te stellen aan de organiserende boerenorganisaties en Meino. Vervolgens werden groepjes samengesteld die de gedestilleerde thema’s bespraken. Tenslotte: netwerken met een borrel.
De conferentie was voor mij zeer leerzaam, maar had teveel indrukken om hier in het kort op te schrijven. Wel heb ik gedurende de dag notities gemaakt die ik mogelijk kan gebruiken voor onze organisatie. 

Leveranciersoverleg

Op 2 april heeft ons Leveranciersteam (Peter Gunst en Jos Fabri) om de tafel gezeten met een groep leveranciers van Zuylenstein, A8, ’t Paradijs, De Glinstertuin, Dijckhof en nieuwe leverancier De Landouw.

Het Voko is op zoek naar meer leverzekerheid. Bij herhaling niet leveren, daalt de motivatie bij de Voko-leden. Geopperd is, dat de tijdsduur tussen de opgave en bestellen(dinsdagavond) te lang is. Als andere klanten een bestelling op de dinsdag komen ophalen, resulteert dit in minder levering aan het Voko. Dat vergt nader overleg binnen het Voko hoe dit voor ons oplosbaar is. De telers willen ook onderling afstemmen of zij in zo’n geval van elkaar een deel van de bestelling kunnen overnemen.

De telers hebben ook vragen aan het Voko: liever niet ompakken of herschikken van de kratten, en de aanleverwijze: verpakt of in bulk. In dat laatste geval graag iets extra’s zodat het laatste Voko-lid ook nog genoeg krijgt.

Uitbreiding aanbod
Het Vokoheeft wel behoefte aan uitbreiding van het assortiment: diverse koolsoorten, fruit (aardbeien), uien, witlof, sperziebonen, tuinbonen, zoete aardappel, courgette, spinazie, andijvie, peultjes.
Voor de winter zou het Voko een groter groetenaanbod kunnen aanbieden aan haar leden: spruitjes, winterwortel, prei, bloemkool, broccoli en lupinebonen. Afgesproken is om in oktober hierover opnieuw te spreken omdat de telers dan de teeltplannen voor de winter maken.

 

 

Uitnodiging voor de opening van het Labyrint van Chartres in Vathorst

Het labyrint van Chartres in Vathorst op het terrein van de Eemstadtuinderij is in de eindfase van de aanleg beland en op zondag 14 april om 15.00 ’s middags wordt het officieel geopend tijdens de open middag van de Eemstadtuinderij van 14.00 tot 16.30 uur. Je bent van harte  uitgenodigd. Het adres is Eemstadtuinderij aan de Koningsbergenweg dichtbij rotonde 11 , schuin achter de Citroengarage.

Workshop Labyrint
Om circa half 4  bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop labyrint onder begeleiding van Frederique Hagedoorn.
Het is dan nog vastentijd en het begin van de Goede week. Je kunt het lopen van een labyrint als een verdieping van je vastenperiode gebruiken. 

Betekenis en opbouw laybyrint
Het lopen van het labyrint  is als het ware een pelgrimage. Het Chartres labyrint ligt in de kathedraal van Chartres op de vloer, en het ligt eveneens op de route naar Santiago de Compostella. Dit labyrint is aangelegd met veldplanten – in de volksmond onkruidplanten – en vormt zo een levend labyrint.  Door het jaar heen weerspiegelt het de kringloop van de natuur. Op dit moment van schrijven bloeien de paardenbloemen ten dele. De kieviten lopen hun voedsel te verzamelen.

Vragen?
Nadere informatie kun je krijgen door contact met Frederique op te nemen: fredehagen1955@uwnet.nl

Werken aan meer bestelzekerheid

Iedere week staan er helaas thans wel een paar producten op het bord die niet geleverd zijn. Dat moet anders. Ons Leveranciersteam gaat elke vrijdagmiddag gelijk actie ondernemen naar de betrokken leverancier: om te achterhalen hoe het komt, en hoe dit verbeterd kan worden.

Kwaliteit van de producten
meeraapjesIn de winkel kan iedereen die zijn/haar bestelling komt ophalen ook reageren door een formulier in te vullen. Dat gaat ook als de kwaliteit van een product tegenvalt. Onze winkeliers spelen daar natuurlijk een belangrijke signalerende rol bij.

Wij hopen jullie op de hoogte te houden hoe dit gaat.