Brief over verhuizing De War

Dag allemaal,

Hoewel er geen ‘echt’ nieuws is wil ik jullie toch graag informeren over
de stand van zaken.

Na het indienen van de omgevingsvergunning leken we met de gemeente in
een patstelling terecht te zijn gekomen. De aanvraag bleek niet verwerkt
te kunnen worden (we lichten dat nog wel een keer toe). Verkorte versie
van de reactie van de gemeente was in ieder geval als volgt:

1. we moeten de huidige aanvraag intrekken
2. we moeten een nieuwe aanvraag indienen inclusief een nieuwe lijst met
additionele onderzoeken bovenop de onderzoeken die we voor deze aanvraag
al hebben (laten) verricht(en)

Met het intrekken van de aanvraag komt de doorlooptijd van de afspraken
rondom de erfpachtovereenkomst onder druk te staan dus wij kunnen niet
zomaar de aanvraag intrekken. Nieuwe onderzoeken kosten extra geld en
ook weer extra tijd. Een lastige situatie dus die we even op ons in
moesten laten werken. Vorige week hebben we een aantal mails verstuurd
naar betrokken ambtenaren en wethouder. Op verzoek van de gemeente staat
er nu een afspraak gepland op 30 april met een expert op het gebied van
omgevingsvergunningen.

Ondanks alle muren, drempels en hobbels verwachten wij nog steeds dat we
toch (ooit) naar de W3 gaan verhuizen. Over die verwachting zullen we op
30 april meer weten. Over hoe en wanneer zal dan waarschijnlijk nog
steeds niets zinnigs te zeggen zijn.

Ondertussen staan wij, jullie maar ook kandidaat-huurders in de
wachtstand en dat is natuurlijk erg vervelend voor de motivatie. Ik
vertrouw er zelf op dat we na 30 april een zodanig plan kunnen trekken
dat we met jullie en met huurders weer verder in gesprek kunnen. Zodra
we meer weten nemen we contact met jullie op.

Groet,
Nicole