Bezoek Het Witte Water – Bericht van het Leveranciersteam

Wat wil ons leveranciersteam?
Als team proberen we onder andere de leveranciersservice voor het Voko zo gestroomlijnd als mogelijk te laten verlopen. Denk aan (hogere) leveringsgarantie, gunstige (groothandel)prijzen, aanbod zo divers als mogelijk etc. Afgelopen jaar hebben we met de leveranciers afgesproken dat zij de prijzen van de groothandel voor biologische producten (te vinden bij BD-Totaal) als richtlijn voor hun eigen prijzen hanteren voor ons (+ 9% BTW). Natuurlijk blijven zij geheel vrij in hun vraagprijs, maar wanneer een product bij het Voko duurder is dan bij een biologische winkel in de stad dan wordt het wel tijd om aan de bel te trekken vinden wij.

We willen als team elke boerderij op z’n minst een keer bezocht hebben om de mensen en de plek beter te leren kennen. Misschien kunnen we iets voor hen betekenen? We zijn op woensdag 11 december jl. op bezoek gegaan bij Het Witte Water. We wilden o.a. graag weten hoe hun prijzen tot stand komen gezien er soms hogere prijzen worden gevraagd dan door anderen (los van de zorgboerderijen, ‘valse’ concurrentie omdat ze reeds inkomsten hebben).

Het Witte Water
Het was een zeer informatief bezoek. Boer Rowin liet ons alles zien:

  • De (nu lege) weide en stal waar biologische opfokkippen lopen. Zij komen als kuiken binnen en groeien hier op tot legkip (en worden dus weer afgevoerd naar elders om eieren te legen).
  • De maximaal 850 biologische (SKAL-gecertificeerde) afmestvarkens, die hier als biggetje binnenkomen en na ca. 4 maanden afgevoerd worden voor de slacht. Het vervoer is gelukkig heel kort, dichtbij de boerderij is een slachterij die wel biologisch wil slachten (ook hier zijn strenge regels voor, alles moet schoongemaakt tussen biologische en reguliere slacht in). Het gaat hier volgens de SKAL-regels maar de aanblik van de zich in hun eigen ontlasting rondwentelende varkentjes buiten en de indringende ammoniakgeur in de stal deed ons wel wat. Waarom mogen alleen biologische varkensmoeders ‘zoelen’ (in de modder rollen)?
  • Drie grote ronde plastic kassen met aubergines, paprika’s etc.
  • Slechts een klein oppervlak van het geheel aan grond is moestuin, wat vader Roel (gepensioneerd) onder zijn beheer heeft. Hij zou dit graag groter zien, maar er is geen land meer te krijgen.

Op de vraag hoe de prijs voor de groenten tot stand komt antwoordt Roel dat inkoopprijs (kleine plantjes i.p.v. zaad!) + uurprijs (ca. 25 euro /uur) bij elkaar worden opgeteld en dat vervolgens wordt vergeleken met de reguliere winkelier… en dan daarboven gaan zitten. Er wordt dus (nog?) niet gewerkt met de richtprijzen zoals we dat graag zouden willen zien.

Kortom: voor ons nog werk aan de winkel om de leveranciers deze richtprijzen te laten hanteren. Tot die tijd: het is aan ons allen om een beetje op de prijzen te letten. Zie je producten in de schappen van een biologische winkel goedkoper aangeboden worden (los van aanbiedingen uiteraard): laat ’t ons vooral weten door een mail te sturen naar vokoleveranciers@gmail.com!

Mede namens Peter en Jos,

Linda

 

 

Pompoenproeverij

Van 7 verschillende pompoensoorten hebben wij de smaak geproefd. “Wat een verschillen eigenlijk, dat wist ik niet.” Sommige soorten kun je beter niet roosteren, dan krijg je geen lekkere smaak.

Laura had samen met Hero en Claire er een leuke opstelling van gemaakt waar zo’n 15 mensen van genoten hebben in De Binnentuin afgelopen donderdagavond. Wij hadden de houtkachel aan de praat gekregen dat gaf genoeg warmte. Alleen de organisatoren hadden het wat koud, maar die waren er uren aanwezig.

Zij hadden ook erg lekkere gerechten gemaakt met pompoen: een hartige schotel, een zoete taart en pompoenmuffins. Uw schrijver heeft alles geproefd en ik kan jullie verzekeren: allemaal erg lekker.

In spanning wachten wij dus op de recepten van de maaksters van al dit lekkers – hopelijk kunnen wij die volgende bestelronde op de site plaatsen, en aan jullie melden.

Voedselapotheek in Schothorst

Afgelopen week organiseerde de lokale apotheker een bijeenkomst met omwonenden en organisaties onder de naam ‘voedselapotheek’. Want in 10 jaar tijd is het medicijngebruik in zijn wijk verdubbeld! Het aantal mensen met een laag inkomen en een slechte gezondheidsbeleving is hoger dan elders in Amersfoort. Betere voeding in de vorm van meer gebruik van groente en fruit moet daarin helpen, is de gedachte. Diverse leden van ons voedselkollektief schoven ook aan om ideeën te genereren.

Er zijn meerdere ideeën gelanceerd.

Gezonde buurtlunches organiseren om daarmee mensen te stimuleren om gezondere voeding te gebruiken.

Moestuinen in openbaar groen om daarnaast ook de ontmoeting te stimuleren.

Daarnaast kunnen supermarkten in de wijk geprikkeld worden om het gebruik van gezonde voeding te promoten.

Wij zijn benieuwd hoe het verder gaat. Wellicht dat deze of genen aan een initiatief wil meewerken.

Pesticiden kunnen Parkinson veroorzaken

Programma Zembla heeft de relatie tussen Parkinson en pesticiden recent voor het voetlicht gebracht. (september 2019). Zie de link. Genoemd zijn de schimmelbestrijdende middelen als Rotenon, Paraquat en Mancozeb. De risico’s raken in eerste instantie de mensen die er in de agrarische sector mee werken. Het kan een risico verhogen met 60%. Het geeft wel te denken.

Recent laat programma Pauw met dr. Bas Bloem (neuroloog RadboudUMC) de gevolgen zien van Parkinson. Klik door als die uitzending wilt terugzien. Overigens blijkt dan Parkinson niet beperkt tot ouderen, ook jongere mensen kunnen het krijgen, zo blijkt.
Pesticiden en oplosmiddelen worden mede als veroorzakers genoemd. Wat hoop biedt: sporten helpt ertegen.

Meer onderzoek is nodig, wordt geconcludeerd, met name of het gebruik van die pesticiden niet aan banden moet worden gelegd. Gelukkig gebruiken wij met het Voko groentes zonder bestrijdingsmiddelen. Het is wel iets om anderen ook op te wijzen.

Terrein opruimdag bij De War: 19 november

Uit het chauffeursteam van de Voko kwam een verzoek over opruimen van het terrein/loods en het aanbod daaraan bij te dragen. Nou dat is mooi een duidelijke behoefte en een aanbod.

Het volgende wordt georganiseerd door Diana van De WAR: iedereen: op dinsdag 19 november hebben we een grote terreinopruimdag. We hebben dan een grote container om vol te gooien, alvast als voorbereiding op eventueel verhuizen.

Wie helpt er mee?

Sjouwen of schoonspuiten of gastheer/vrouw zijn, alles is nodig. Wij werken van 10:00 tot 22:00, je kunt als je dat wilt laten weten (Aan Diana) welk tijdslotje je ongeveer kunt. Gewoon komen kan ook. Eventueel is er eten, en natuurlijk is er lunch.

 

Smakelijke, nieuwe start van ons Chauffeurscafé

Het overleg van ons Ophaalteam was wat in de benen gezakt, doordat de maaltijden bij De Expeditie niet meer mogelijk waren. Lekker samen eten is dus een belangrijk bindmiddel!

Dat heeft Hero, een nieuwe chauffeur met Indische roots, eens goed beetgepakt. Hier zie je haar menu dat inderdaad het water in de mond doet lopen.

Bij Annemiek thuis vond het deze keer plaats, en elke chauffeur heeft betaald, voor alle duidelijkheid. Op twee na, ware alle chauffeurs aanwezig. Een succes dus!

Regulier overleg

Denk nu niet dat er alleen gekaand is. Onder leiding van coördinator Aletha is er serieus overlegd. Om jullie een beeld te geven:

  • De afstemming met De Nieuwe Graanschuur(DNG) over het meenemen van hun bestellingen. Soms past het er niet bij in de auto, en dan hoort DNG dat er laat waar zij knorrig van worden. Afgesproken is dat de chauffeur vooraf inschat of het erbij past, en dat meldt bij DNG. Dat kan echter voor nieuwe chauffeurs behoorlijk lastig zijn.
  • De krattenadministratie: alles op hondjes zetten bij aankomst. Dat maakt het makkelijker voor het opbouwteam in de donderdagmiddag. Terugbrengen van de kratten naar de leveranciers is nog best lastig, met name voor de nieuwe chauffeurs.
  • Afstemming met andere teams.Ervaringen informatieavond 7 november

Met 6 mensen zat ik om tafel op de informatieavond afgelopen week, in de tamelijk koude Binnentuin. Om tafel had ik Jokelien en Riet die al lid zijn geworden, en 4 mensen die op de Duurzame Markt interesse toonden.
Al die mensen vinden het Voedselkollektief erg mooi, vooral gezien de kwaliteit van het biologische voedsel, het vermijden van verpakking en de duurzame werkwijze.

Het gesprek blijkt wat ingewikkelder als het over de taken binnen het Voko gaat. Dan blijkt de drukte in de eigen agenda soms lastig: voor de sportactiviteiten van de kinderen als ‘wegbrengmoeder’ zijn, werk en eigen vrijetijdsactiviteiten.  Toch blijkt er links en rechts wel wat mogelijk, maar zij moeten er thuis wel over praten of het is in te passen. Wij wachten in spanning af wie zich aansluiten. Als ik niks hoor, bel ik ze binnen 2 weken, zo doen wij dat tegenwoordig.

En volgende keer echt op een warmere plek de infoavond houden: het kantoor van De War.

Stop CETA, het vrijhandelsakkoord met Canada

Hoe sympathiek jij Canada ook vindt, vrijhandel met dit land vanuit de EU kan helaas nare gevolgen hebben. Via deze achterdeur krijgen wij dan straks gewassen binnen die met het giftige glyfosfaat (‘Roundup’) zijn geteeld. Dat wordt daar op ruime schaal gebruikt. Daar proberen we binnen de EU net vanaf te komen. Ik kan uit eigen waarneming spreken dat milieubescherming in Canada helaas pas aan het begin staat: wel fietsenplannen voor grote steden maar tegelijk nog ontzettend veel plastic verpakkingen zonder gescheiden afval ophalen.

Daarom delen wij graag de oproep van Foodwatch om tegen CETA > Klik hier