Een gezonde bodem, basis van ons bestaan

Wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015 uitgeroepen tot het ‘Internationale Jaar van de Bodem’. De FAO wil dit jaar zoveel mogelijk mensen kennis laten nemen van het belang van een gezonde bodem. Een mooie aanleiding om ook in deze nieuwsbrief stil te staan bij dat wat welbeschouwd het fundament is van ons bestaan – Door Monique Brouwer.Lees meer >

Kromkommers: opeten of weggooien?

Over voedselverspilling en wat we er zelf aan kunnen doen

Voedselverspilling is hot. In de media is er veel aandacht voor en er verschijnen allerlei ‘kliekjeskookboeken’. Zelfs supermarkten zien er ineens heil in om iets minder perfecte groenten en vruchten in de schappen te leggen. Wat is voedselverspilling? Wat zijn de gevolgen en wat kunnen we er zelf aan doen? – Door Monique BrouwerLees meer >

Een wereldwijd, gezond voedselsysteem

Ons voedselcollectief staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een wereldwijde beweging die democratie, diversiteit en veerkracht hoog in het vaandel heeft staan. Een fascinerend idee. Als ik mijn wekelijkse tas groenten ophaal in de Loods, sta ik er zelden bij stil dat ons collectief niet op zichzelf staat. Ik geniet van de mogelijkheid die het collectief biedt om biologische producten uit de regio te kopen en voel me hierbij meer betrokken dan bij die bijna té perfecte groenten die in de supermarkt liggen te glimmen. Zelfs al heeft de paksoi soms wat gaatjes en zijn de aardperen wel eens erg grillig van vorm … Toch zijn we met ons collectief onderdeel van een groter geheel. Tijd om daar eens bij stil te staan. – Door Monique BrouwerLees meer >

Zoveel mensen, zoveel redenen!

Overwegingen om deel te nemen aan het voedselcollectief

Lokale, biologische landbouw stimuleren en boer en buur dichter bij elkaar brengen, dat zijn de uitgangspunten van Voedselkollektief Amersfoort. Het ligt voor de hand dat de meeste deelnemers dit beginsel ondersteunen. Maar er bestaan veel persoonlijke beweegredenen; ieder legt z’n eigen accenten. – door Monique Brouwer, oktober 2014Lees meer >

Lang leve de honingbij

Sinds de boeren pesticiden gebruiken en het boerenland steeds meer bestaat uit monoculturen zonder bloeiende kruiden, gaat het bergafwaarts met de honingbij. Maar er is hoop: in de stad wordt minder gif gespoten en vinden de bijen wèl voldoende voedsel. Hebben stadsbijen de toekomst? – door Jet Holleman, juli 2014Lees meer >

Stadslandbouw, appeltje eitje?

Als voedselcollectief willen wij een beter contact tussen boer en buur, meer betrokkenheid bij ons voedsel, kortere aanvoerlijnen. Die lijnen kunnen nog korter, het contact nog hechter; heeft stadslandbouw de toekomst? – door Jet Holleman, april 2014Lees meer >

Is biologisch wel duurzaam?

De biologische landbouw wordt soms bestempeld als wel, en dan weer als niet duurzaam. Beide kanten hebben argumenten om hun standpunt te onderbouwen. Reden genoeg om hier eens dieper in te duiken. Wat is duurzaamheid eigenlijk? En hoe komt het dat de meningen zo verdeeld zijn? – door Jorita van Valkenhoef, februari 2013Lees meer >

Alternatieve voeding

Eten uit de supermarkt komt vaak uit een fabriek. De grondstoffen zijn meestal grootschalig verbouwd of gefokt en in een fabriek verwerkt en bewerkt. Eigenlijk weten we nauwelijks meer wat we op ons bord krijgen. Daar zijn veel mensen niet blij mee. Wat is de voorgeschiedenis van onze maaltijd? Een paar voorbeelden – door Jet Holleman, december 2012Lees meer >