Kromkommers: opeten of weggooien?

Over voedselverspilling en wat we er zelf aan kunnen doen

Voedselverspilling is hot. In de media is er veel aandacht voor en er verschijnen allerlei ‘kliekjeskookboeken’. Zelfs supermarkten zien er ineens heil in om iets minder perfecte groenten en vruchten in de schappen te leggen. Wat is voedselverspilling? Wat zijn de gevolgen en wat kunnen we er zelf aan doen? – Door Monique Brouwer

kromkommers

foto’s 1 en 3: Kromkommers – Van Zwol Fotografie
Foto 2 van de website www.summer-foundation.org

Wat is voedselverspilling?

Voedselverspilling is het weggooien van eten dat nog goed en eetbaar is. Die verspilling vindt plaats in de hele voedselketen, van producent tot consument. Hoe komt het dat we zo veel verspillen? Bijvoorbeeld doordat groente er niet fraai genoeg uitziet (kromkommers!), doordat de houdbaarheidsdatum te strikt wordt aangehouden of doordat we meer kopen dan we kunnen eten.

Grote gevolgen

Economisch gezien betekent onnodig voedselafval hoge kosten voor de afvalverwerking. Bovendien gooi je met het voedsel niet alleen geld weg, maar ook energie. De teelt, verpakking, transport, koeling en bereiding zijn immers voor niets geweest. Met het terugdringen van verspilling is dus ook ecologische (klimaat)winst te behalen.
Voedselverspilling roept verder maatschappelijke vraagstukken op: terwijl naar schatting een derde tot de helft van alle voedselproductie verspild wordt, is twaalf procent van de wereldbevolking ondervoed!
Kwaliteitsstandaarden van multinationals en grote supermarktketens en eisen van (Europese) overheden zijn vaak bepalend; voedsel dat afwijkt van de norm wordt weggegooid en komt niet bij de consument terecht. Boeren in veel landen kunnen hierdoor maar een deel van hun oogst verkopen aan Westerse bedrijven.

Ver van je bed?

Ook in Nederland verspillen we ongeveer één derde van ons voedsel. Alleen al in huishoudens verdwijnt jaarlijks ongeveer veertien procent van het eten in de afvalbak. Dat zijn meer dan honderdduizend vuilniswagens vol goed voedsel… een file van Amsterdam tot Milaan!
Vaak verspillen we meer dan we zelf denken. Met de Weggooitest van Milieu Centraal ontdek je hoeveel kilo’s eten je per jaar weggooit, hoeveel euro’s dat kost en hoeveel warme maaltijden je daarvan had kunnen koken.

Wat doet het voedselcollectief tegen verspilling?

Bij ons is de teler verzekerd van afzet zonder aan de extreem hoge kwaliteitseisen van grotere instanties te moeten voldoen. Wij nemen ook producten van ‘B-kwaliteit’ af.
Door de korte lijnen en de band tussen buur en boer zal de ‘buur’ het voedsel eerder op waarde schatten en met meer respect behandelen en gebruiken.
Voorraden worden bij ons tot op het laatste restje verkocht en in tijden van overvloed conserveert onze inmaakgroep producten, zodat de leden er later van kunnen genieten.
‘Verspilling’ komt in het Voko-woordenboek niet voor. Als er op vrijdag nog groenten zijn overgebleven, gaan die naar restaurant De Vereeniging en anders is er altijd nog Abel die zich er liefdevol over ontfermt…

Kwestie van slim zijn!

Wat kun je als consument verder doen om voedselverspilling tegen te gaan?

  • Maak op wat je in huis hebt: internet staat vol goede recepten voor restjes en zelfs culinair journalisten wagen zich tegenwoordig aan het schrijven van heuse kliekjeskookboeken.
  • Koop niet meer dan je nodig hebt en check je koelkast en je voorraadkast voor je eten gaat kopen.
  • Verdiep je ook eens in de tips van Voedingscentrum en Milieu Centraal: als je slim koopt, slim kookt en slim bewaart, is het beslist niet nodig om op jaarbasis vijftig kilo goed voedsel weg te gooien.
  • Als je producten rechtstreeks bij de boer koopt, komt hij ook van zijn vreemd gevormde groenten af. Een mooi initiatief op dit vlak is Kromkommer; sluit je aan bij de Krommunity draag bij een aan wereld zonder voedselverspilling door van krom het nieuwe recht te maken!

Zie voor de test en meer informatie: www.milieucentraal.nl.
Kijk ook op www.voedingscentrum.nl.
En laat je inspireren op www.kromkommer.com.