Een wereldwijd, gezond voedselsysteem

Ons voedselcollectief staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een wereldwijde beweging die democratie, diversiteit en veerkracht hoog in het vaandel heeft staan. Een fascinerend idee. Als ik mijn wekelijkse tas groenten ophaal in de Loods, sta ik er zelden bij stil dat ons collectief niet op zichzelf staat. Ik geniet van de mogelijkheid die het collectief biedt om biologische producten uit de regio te kopen en voel me hierbij meer betrokken dan bij die bijna té perfecte groenten die in de supermarkt liggen te glimmen. Zelfs al heeft de paksoi soms wat gaatjes en zijn de aardperen wel eens erg grillig van vorm … Toch zijn we met ons collectief onderdeel van een groter geheel. Tijd om daar eens bij stil te staan. – Door Monique Brouwer

Mondiale ontwikkeling

Want ja, we maken dus echt deel uit van iets veel groters – van een wereldwijde, sterk groeiende beweging die eerlijke en duurzame landbouwsystemen nastreeft. De geijkte route van het voedsel via de groothandel en de supermarkt voldoet niet meer. Overal wordt geëxperimenteerd met een andere inrichting van onze voedselketen, om zo te bouwen aan een gezond voedselsysteem. Een systeem dat de boer(in) een eerlijke prijs en waardering biedt voor de producten en waarin we samenwerken mét, en geen oorlog voeren tégen de natuur. Deze beweging organiseert zich momenteel in Nederland en België onder de noemer ‘Voedsel Anders’.

voedsel anders

Korte ketens

Voedsel Anders kent verschillende werkgroepen; een daarvan is die van de ‘korte ketens’. De ‘korte keten’ is een afzetsysteem van landbouwproducten, dat een rechtstreekse relatie kent tussen producent en consument. Zo blijf je als consument direct verbonden met je regio en de sociale, culturele, ecologische en economische eigenschappen daarvan. De korte keten is een belangrijk aspect van het lokale voedselsysteem. Het past in een beweging waarin voedseldemocratie heerst en het monopolie van een paar grote bedrijven is doorbroken.
Ons collectief valt onder deze noemer, evenals stadslandbouwprojecten als de Nieuwe Stadsboeren in Amersfoort (stadstuinieren in moestuinbakken), de Beebox en het ‘Vers van de Boer’-initiatief van Willem&Drees.

voedsel en vrijheid

Voedsel en vrijheid

“Voedsel is de plek […] waar we onze democratie terug moeten eisen. […] We hebben weinig tijd voor het terugwinnen van ons brood en onze vrijheid,” aldus Vandana Shiva, de uit India afkomstige strijdlustige wetenschapper en milieuactiviste. Zij sprak op de Voedsel Andersconferentie in de Wageningen Universiteit in februari 2014. Een conferentie waar maar liefst achthonderd mensen uit Nederland en België samenkwamen. Zij willen samen werken aan een eigentijdse, duurzame en eerlijke manier van voedsel produceren. Zo komt het ophalen van onze groenten in de Loods ineens in een ander licht te staan: dat van het terugwinnen van onze voedseldemocratie…

Vandana Shiva

Bij het samenwerken aan deze doelstelling past ook het uitwisselen van ideeën en ervaring. In dat kader is Judith Vos bezig met het organiseren van een uitwisseldag voor versvoko’s. Die zal plaatsvinden in januari 2015. Inbreng vanuit ons collectief is daarbij uiteraard zeer welkom, dus voel je vrij om je aan te sluiten!

Samen sterk smaakt beter

‘“Monopolies, centralisatie en monoculturen gaan hand in hand; het zijn de instrumenten van macht. Het is aan ons om instrumenten te scheppen van democratie, diversiteit en veerkracht”, zegt Vandana Shiva. En Voedselkollektief Amersfoort is zo’n instrument!
Dat we niet alleen staan, maar deel uitmaken van een groter geheel, vind ik een inspirerende gedachte. Een gedachte die me zeker zal motiveren als ik bij minder aangename weersomstandigheden ertegenop zie om van Vathorst naar de Loods te fietsen om mijn bestelling op te halen… En de boerenkool zal er beslist nóg lekkerder door smaken!