Toekomstbestendig maken van het Voedselkollektief

Zes mensen(Gea, José, Guido, Joop, Frederique en Jos) gaan daarmee aan de slag vanuit de ALV. Het Contactpersonenoverleg heeft geformuleerd dat het goed is om te kijken naar het versterken van de onderlinge binding om zo nieuw elan te creëren. En daarnaast om te bezien of wij het systeem aan te passen waarbinnen wij werken – denk aan een ander ICT-systeem of organisatievorm.
Terugdringen van onze kosten wordt apart onderzocht nu de financiën onder druk staan door teruggevallen bestellingen.