Oproep kasbeheerder VOKO

Wie van de leden wil het kasbeheer overnemen van Anneke Hoekstra?

Het kasbeheer houdt globaal in: dat je er voor zorgt dat het winkelteam voorzien wordt van een kas met wisselgeld. Na de verkoop haal je de kas op bij de graanschuur en roomt deze af voor de volgende verkoop. De opbrengst wordt geregistreerd op een formulier en per periode afgestort aan de bank. Het papierwerk wordt ingeleverd bij het financiële team van VOKO.

De tijdsinvestering is gemiddeld ongeveer 1 tot 2 uur per week, zelf in te delen.

Vragen of aanmelden via info@voedselkollektief.nl.

Voor meer informatie en inwerken: Anneke 06 10540504 of via aahoekstra@planet.nl