Opinie: Kansen of bedreigingen vanuit coronacrisis?

Hoopvolle overpeinzingen lezen wij wel dat de coronacrisis tot bezinning en verbetering moet leiden: een betere zorg, meer zorgvuldigheid met milieu en voedsel, meer duurzaamheid.
Maar: gaat de politiek de zorg beter vormgeven? En: grote ondernemingen lobbyen nu al voor uitstel van milieumaatregelen op het gebied van stikstof, CO2, het gebruik van eenmalige kunststofproducten. Ik vermoed dat veel van die ondernemingen ook graag de hand ophouden voor steunmaatregelen. Het lijkt mij toch dat aan zulke steun wel voorwaarden verbonden kunnen worden: op gebied van netjes winstbelasting betalen, beter milieu/ duurzaamheidsbeleid. Lijkt mij een zinvolle discussie nu men de economie weer op gang wil brengen.
Wat vind jij? Reacties aan info@voedselkollektief.nl