Nieuwe leverancier De Landouw

Frank van de Berg vertelt dat hij bezig is om bij De Glind zijn biologisch bedrijf op te zetten. Dat is dichtbij Tres Jolie en De Glinstertuin.

Zijn ervaring heeft hij werken bij Het Paradijs waar hij nog veel mee samenwerkt. Hij heeft 10 hectare kunnen huren van de Rudolph Stichting (opvang moeilijk opvoedbare kinderen). Hij hoopt ook een zorgtaak in zijn bedrijf te bouwen; één jongere helpt hem al.

Vijf hectare heeft hij vanaf mei dit jaar kunnen omschakelen op biologisch. Vanaf december volgt de rest. Deze zomer kan hij leveren. Hij start met 4 hectare teelt: kool, sla en pompoen op grotere schaal, en meer diversiteit op een klein stuk grond. De grotere hoeveelheden verkoopt hij via de biologische telersvereniging. Daarnaast wil hij binnen de streek graag gaan verkopen. Hij wil graag de wensen van ons collectief horen.

Een deel van het terrein zal steeds(wisselend) met gras en klaver staan om tot rust te komen. Hij kan het hooi aan Het Paradijs verkopen.

Een verplaatsbare kippenkar (249 kippen) zet hij neer op zijn terrein: levert eieren en mest op de wisselende ondergrond – een slim systeem.

In het najaar hoopt hij een oogst dag te houden; dan kan een ieder langs komen.