Naar vrijdag/zaterdag verschuiven in weekschema Voko?

Doel: Inzicht krijgen of een dag verschuiven in het weekschema positief kan uitwerken.

Huidige situatie:
Na de weekmail op de zondag kunnen de leden nu tot dinsdagavond hun bestelling ingeven. De bestelde producten worden op donderdagochtend bij de leveranciers opgehaald.
Op donderdagmiddag wordt alles in de Voko-winkel opgesteld, en kunnen leden  hun bestellingen op donderdagavond van 17 – 21 uur en op vrijdag van 9 – 10.30 uur ophalen en afrekenen.

Voorstel:
Na de weekmail op zondag kan tot woensdagavond 18 uur  besteld worden. Op vrijdagochtend worden de goederen opgehaald. De openingstijden van de Voko-winkel zijn vrijdagavond 17 – 21 uur en zaterdag 9 – 10.30 uur.


Waarom onderzoeken wij dit voorstel?
In 2018 liep het aantal bestellingen flink terug. Daarnaast was het vaak heel lastig om de winkel voldoende te bemensen.

Ons idee met dit voorstel is tweeledig:

 1. Leden  krijgen ruimer de tijd om te bestellen. Hopelijk levert dat meer bestellingen op, en dat versterkt het Voko, ook financieel.D
 2. De bezetting van sommige teams kan zo verbeterd worden: het ophalen en winkel opbouwen (daar zit nu de knel) vinden dan meer in het weekend plaats. De vrijdag/zaterdag biedt voor veel mensen meer vrije tijd.

Concrete vragen aan jou (Voko-lid)

 1. Kun jij vaker of beter bestellen als wij de besteltijd verruimen naar woensdagavond 18 uur?Jouw antwoord svp: …………………………………………………………………………….
 2. Wat betekent zo’n verschuiving voor jouw taak als vrijwilliger?Jouw antwoord svp:
  a. Ik kan dezelfde taak blijven doen

  b. Ik kan juist meer doen bijvoorbeeld in winkel- of ophaalteam

  c. Dan moet ik stoppen met de huidige taak

  d. Dan zal ik bij ander team aansluiten

  e. Weet het (nog) niet

  f. Anders te weten: …………………………………………………………………………………………………….

   

 3.  Kun jij met zo’n verschuiving in het weekschema leven als dat voor het Voko voordeel oplevert?Jouw antwoord svp: …………………………………………………………………………………..

 

Jouw naam graag : ……………………………………………………………………………………

De ingevulde versie s.v.p. opsturen naar info@voedselkollektief.nl.