Leveranciersoverleg

Op 2 april heeft ons Leveranciersteam (Peter Gunst en Jos Fabri) om de tafel gezeten met een groep leveranciers van Zuylenstein, A8, ’t Paradijs, De Glinstertuin, Dijckhof en nieuwe leverancier De Landouw.

Het Voko is op zoek naar meer leverzekerheid. Bij herhaling niet leveren, daalt de motivatie bij de Voko-leden. Geopperd is, dat de tijdsduur tussen de opgave en bestellen(dinsdagavond) te lang is. Als andere klanten een bestelling op de dinsdag komen ophalen, resulteert dit in minder levering aan het Voko. Dat vergt nader overleg binnen het Voko hoe dit voor ons oplosbaar is. De telers willen ook onderling afstemmen of zij in zo’n geval van elkaar een deel van de bestelling kunnen overnemen.

De telers hebben ook vragen aan het Voko: liever niet ompakken of herschikken van de kratten, en de aanleverwijze: verpakt of in bulk. In dat laatste geval graag iets extra’s zodat het laatste Voko-lid ook nog genoeg krijgt.

Uitbreiding aanbod
Het Vokoheeft wel behoefte aan uitbreiding van het assortiment: diverse koolsoorten, fruit (aardbeien), uien, witlof, sperziebonen, tuinbonen, zoete aardappel, courgette, spinazie, andijvie, peultjes.
Voor de winter zou het Voko een groter groetenaanbod kunnen aanbieden aan haar leden: spruitjes, winterwortel, prei, bloemkool, broccoli en lupinebonen. Afgesproken is om in oktober hierover opnieuw te spreken omdat de telers dan de teeltplannen voor de winter maken.