Ledenbijeenkomst dinsdag 28 mei, 20 uur bij De Expeditie

Noteer het vast! Jouw kans om enkele telers te spreken, en invloed uit te oefenen op enkele verandering die op til zijn binnen ons Voedselkollektief. 

De invoering van een jaarlijkse ‘contributie’ willen wij graag met jullie bespreken. Wij zoeken een manier om de financiële draagkracht van het Voko te versterken, en denken dat te vinden in een sterker commitment van de leden.