Langer op de Geldersestraat

Uit overleg met Rovase, de eigenaar van de panden aan de Geldersestraat, blijkt dat wij daar langer kunnen blijven. Dat geeft ons de ruimte om goed onze discussie te voeren over de toekomstige locatie voor ons Voedselkollektief in de ALV: of wij in de nieuwe War terecht kunnen of elders. Het gaat tegen vergelijkbare kosten voor ons. Wij hebben dan de beschikking over elektra, water en toilet. Sloop van de andere gebouwen op dat terrein vindt pas plaats vanaf april/mei. Voor die tijd hebben wij opnieuw overleg met Rovase.