Korte impressie van de 1e Boerenlandbouw Conferentie

De conferentie (eind maart 2019) is georganiseerd door een vijftal boerenorganisaties, tw. Toekomstboeren, Vegan boeren, CSA Netwerk Nederland, Bio-Tuinders en Permacultuur Netwerk. Zij maken ter plekke ook ruimte voor kennisdeling van onderzoeksresultaten. Hierin komen aspecten als klimaatverandering en de vernietiging van voedingsstoffen aan de orde. Meino Smit heeft dit deel verzorgd. De conferentie was meer dan uitverkocht! 

Hartelijke sfeer
De sfeer was zoals te verwachten informeel en hartelijk en voor veel mensen een weerzien. De conferentie was opgebouwd rond informatieverstrekking, vraagstelling vanuit de organisaties en deelnemers en een zoeken naar oplossingsrichtingen voor de problematiek die in twee workshops ter sprake gebracht werd.

Agro-ecologie
De eerste workshop was in de morgen met als thema ‘agro-ecologie’: landbouw met natuur, gemeenschap, autonomie. In deze workshop hebben Judith (namens de Nieuwe Graanschuur) en ik namens de Voko in het kort de werkwijze en doelstelling van onze organisaties ter sprake gebracht.
De tweede workshop werd in de middag gehouden rond het thema; Sterke boeren voor een duurzame landbouw.

Eetbaar Soest
Tijdens de lunch heb ik Goran Christiansson van Eetbaar Soest gesproken. Hij is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid om fruit en walnoten aan onze organisatie te leveren.

Nuttig en leerzaam
Na de workshops was het mogelijk om vragen te stellen aan de organiserende boerenorganisaties en Meino. Vervolgens werden groepjes samengesteld die de gedestilleerde thema’s bespraken. Tenslotte: netwerken met een borrel.
De conferentie was voor mij zeer leerzaam, maar had teveel indrukken om hier in het kort op te schrijven. Wel heb ik gedurende de dag notities gemaakt die ik mogelijk kan gebruiken voor onze organisatie.