HOE STAAT HET ERVOOR MET DE VERHUIZING ?

Er is hier een eerste gedachtewisseling over geweest. De aanvraag voor het erfpachtcontract dient De War op 6 maart in bij de Gemeente. Hoe snel het gaat, hangt vooral af hoe snel de gemeente een handtekening plaatst onder het nieuwe huurcontract van pand aan de Heiligenbergerweg(dichtbij Stadsring). In de snelste variant kunnen wij na de zomervakantie verhuizen.