Help de Hondspol

de hondspolBoerderij de Hondspol gelegen in het mooie Kromme Rijngebied bestaat al ruim 30 jaar. Een biologisch dynamisch bedrijf met melkkoeien, varkens, schapen en kippen, tuinbouw en een zuivelmakerij. Alle boerderijproducten worden met zorg geleverd. Stichting Lievegoed stopt de activiteiten op de boerderij binnenkort; het vee, de voorraden en de machines worden verkocht.

de hondspol

Boer Marcel Schoenmakers en zijn vrouw Hanneke, die al ruim 20 jaar op de boerderij wonen, willen het bedrijf graag voortzetten. Deze prachtige plek met werkplekken voor cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of afstand tot de arbeidsmarkt mag niet verloren gaan. Het werken op de boerderij gecombineerd met zorg is een meerwaarde voor mens en dier.

De Waldostichting ondersteunt initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en de biologisch dynamische landbouw. Met geld van vrienden van de Waldostichting is in 1980 boerderij de Hondspol aangekocht. Zij dragen de Hondspol nog steeds een warm hart toe, en ondersteunt ons waar nodig.

Om de Hondspol te laten voortbestaan zijn we ook afhankelijk van uw steun. We willen de roerende goederen (vee, voorraden en machines) en mogelijk een aantal hectares grond kopen. Als dit lukt kan de productie door blijven gaan en kunt u de heerlijke producten in de winkel blijven kopen. Er is een bedrag van € 250.000 nodig. Dit bedrag moeten we voor 1 november aan Lievegoed betalen.

Helpt u ons

Er zijn 3 mogelijkheden om te financiëren.

  • 1. Geld schenken via het rekeningnummer van de Waldostichting (ANBI status, bij belasting aftrekbaar).
  • 2. Geld lenen waarvan u de helft schenkt en de helft terug krijgt in natura.
    Inleg: € 500, € 1000 of € 1500. Vanaf 2017 krijgt u jaarlijks tegoedbonnen voor in de winkel. De terugbetaling in natura wordt over 5 jaar verspreid.
  • 3. Geld lenen tegen 0% rente. Leningen zullen in 10 jaar worden afgelost, afhankelijk van de geldlening. Meldt u aan op onze site www.dehondspol.nl en geef aan hoe u ons wilt steunen. Met de crowdfunders wordt een overeenkomst opgesteld. Aan de crowdfunders worden verder geen kosten in rekening gebracht.

Mocht het niet lukken de boerderij over te nemen dan is er een risico dat het bedrag niet 100% kan worden terugbetaald. Dit is afhankelijk van het verschil tussen de aan- en verkoopwaarde van de roerende goederen.

Meer informatie: www.dehondspol.nl