Enquête over verschuiving binnen het weekschema

Dit onderzoek bekijkt of wij meer bestellingen en meer actieve leden in de teams krijgen als wij van zondagavond tot woensdagavond (in plaats van tot dinsdagavond) kunnen bestellen. En de ophaal- en winkeltijden naar de vrijdag en zaterdag verschuiven.

De resultaten
Erg fijn dat 68 mensen die enquête hebben ingevuld. Jullie hebben een eerlijke indruk gegeven van waar wel of geen mogelijkheden zitten.

  • 12 van jullie geven aan dat verruiming van de besteltijd tot de woensdagavond hen meer mogelijkheden biedt tot bestellen.
  • Echter, 16 mensen geven aan dat hun beschikbaarheid in de teams op donderdag en vrijdag eronder zal lijden. Nog eens 14 mensen weten dat nog niet precies.
  • Tenslotte zegt 8 mensen tegen zo’n verschuiving in het weekschema te zijn en 14 personen willen het ‘liever niet’.
  • Wat ook opvalt, is dat wij met deze wijze van peilen vooral de actieve leden in de teams bereiken die al regelmatig bestellen.

Bespreking van de resultaten
De eerste conclusies zijn dat de consequenties van zo’n verschuiving in het weekschema teveel de bestaande teams zullen aantasten. Bovendien wil een aantal mensen het voorgestelde liever niet. Wat dit voor de telers zou betekenen, is dan nog buiten beschouwing gebleven.

Je kunt natuurlijk hopen dat wij mensen aantrekken die juist meer daardoor kunnen doen in de teams, maar de enquêteresultaten bieden daarop geen zekerheid.

Wel kan het lonend zijn om te bekijken of verruiming van de huidige bestelruimte van zondagavond tot dinsdag 18 uur op een andere manier te bereiken valt. Dat vergt nader gepuzzel onder andere met het Bestelteam.
Wij bespreken het binnenkort in het Contactpersonenoverleg(cpo).