Algemene Ledenvergadering Voedselkollektief

Datum: dinsdag 28 mei 2019

Tijd: 20 – 22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met wat lekkers

Plaats: De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30 (achterom), Amersfoort

De vergadering bestaat uit 2 delen: allereerst zullen 2 leveranciers vertellen over hun bedrijf. Daarna volgt een deel over de financiën: het jaarverslag (ter kennisname), bemensing Stichtingsbestuur, de vacature boekhouding, hoe kunnen we het beste omgaan met onze vaste kosten en vergroten van de bestelzekerheid. Vanaf 19.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie/thee met wat lekkers.

1. Agenda en verslag 20 november 2019

2. Maak kennis met onze leveranciers:

  • Presentatie door Frank van de Berg van het nieuwe bedrijf De Landouw (De Glind)
  • Presentatie door Gijsbert de Bie van de Dijckhof (Driebergen)
  • vragen en discussie

3. Financiën:

  • Jaarverslag 2018; toelichting Bert Schilder, penningmeester van de Stichting Financiën VOKO ter kennisname
  • Verklaring kascommissie
  • Nieuwe termijn van 3 jaar voor het Stichtingsbestuur; Alice en Bert stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn, Elly stopt na 6 jaar en daarvoor is opvolging nodig vanuit het VOKO
  • Vacature boekhouding: Daniël Bois stopt, na 7 jaar VOKO, in juni, stand van zaken

4. Het Voedselkollektief Amersfoort: onze uitdaging voor de toekomst

Hoe gaan we verder met het VOKO? Moet het roer helemaal om? Een gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. Zie verder uitnodigingsbrief. Wie wil meedenken over eventuele alternatieven?

5. Vaste kosten: opiniërend Hoe kunnen wij een betere dekking voor de vaste kosten zoals bijv. huur en kilometervergoeding realiseren? Kunnen we naar een systeem waarin bestellen financieel wordt gestimuleerd? Wij willen daar graag het gesprek over voeren zodat we in de ALV van het najaar een besluit kunnen nemen. Toelichting Hans en Gea.

6. Rondvraag en afronding