Waarom werven wij nieuwe leden

In eerste instantie denk je: het is toch goed zo, waarom meer leden?
Wij zien thans het ledental langzaam teruglopen; er vertrekken altijd mensen bijvoorbeeld door verhuizing. Ook hebben met name jonge ouders wel opgezegd omdat zij door hun drukte niet konden meehelpen binnen het Voko. Ook zijn sommige teams wat ‘dun’ in de bezetting. En natuurlijk is het van belang om het gedachtegoed verder te brengen van voedsel-soevereiniteit, van meer sociale samenhang creëren en het ondersteunen van de lokale biologische (kleine) boeren en initiatieven.

Profiel “Dagvers, biologisch, lokaal en betaalbaar!”
Sinds de oprichting van Voko is er heel wat veranderd. De Nieuwe Graanschuur en Het Lokaal zijn er gekomen, en er zijn nu aardig wat leveranciers, zowel groot als klein. Een wervingsgroepje heeft wervingsplannen gemaakt en daarvoor ons profiel herijkt. Voor eenduidige werving wordt hiermee een nieuwe flyer gemaakt. Mogelijk gebruiken we ook als slogan “Beter dan de eigen moestuin”.

De onderscheidende punten met ander aanbieders zijn: we hebben geen tussenhandel, waardoor het VOKO het op prijs ‘wint’ van alle ander aanbieders. Daarnaast is het sociale aspect ook  reden aangevoerd om lid te zijn van het Voko. En het aanbod is supervers en voordelig voor je ecologische voetafdruk.

Leden werven leden
Elk Voko-lid ontmoet wel buren en vrienden die je over het Voko kunt vertellen. Als zij geïnteresseerd zijn, kun je ze wellicht een keer laten meedoen. Dan is het bij de hand hebben van die wervingsflyer wel nodig. Het lijkt ons handig om hiermee te starten in de aanloop van het nieuwe seizoen, dus zeg maart komend jaar.

Jonge ouders en jongeren benaderen
Kansrijke groepen voor werving zijn jongeren en jonge ouders. En die doelgroepen bereiken we op plekken waar ze zich zeker ophouden: als yoga centra en andere groen & gezondheidsinitiatieven. Daar kunnen wij de flyers uitzetten. Of het Voko presenteren op geschikte gelegenheden. Daarvoor hebben we nu ook een mooie banner.

Samen actief
De bezetting van primaire teams (bestel-, leveranciers-, ophaal- en winkelteam) hebben natuurlijk prioriteit. Sommige mensen lukt dat echter niet. Dan is het wel fijn dat zij op een andere manier actief zijn voor het Voko bijvoorbeeld door aan de promotie, werving of de communicatie te werken. Maar dat moet dan wel concreet zijn, en in een aangepaste takenlijst staan zodat duidelijk is waar iedereen zich aan committeert.

April actiemaand
In de lente komen de groenten weer heerlijk vers van de tuinderij: een ideaal moment om nieuwe mensen dan kennis te laten maken met het Voko. Dat vergt wel activiteiten in de aanloop ernaartoe. En wellicht hebben wij nog een aansprekend evenement nodig. Zo maken wij van april een actiemaand. Help jij mee?