Verslag CPO donderdag 10-12-2020

Aanwezig: Gea Hogenbrik, Cara van der Oord, Hans Hubregtse, Christien Stomphorst, Rik van der Ploeg en Ellis de Heij.

Voorstelrondje om onze nieuwe leden Ellis en Rik welkom te heten.

 

  1. Verslag 12 augustus en ALV

Napraten over ALV: complimenten voor Cara.

VokoVerder conclusies moeten nog teruggekoppeld worden met de teams, met name dat daar de binding het beste georganiseerd kan worden. (actie team coördinatoren)

Overigens vindt Dorothee dat dit vooral bovenlangs moet gaan. In dit verband meldt Hans het communicatieteam enkele acties wil ondernemen zodra het weer kan qua corona: leden of kleine groepjes zich laten voorstellen via website en Instagram – met foto. En daarnaast wil men weer thema-avonden gaan organiseren.

Werving loopt goed: dit jaar zijn 50 leden toegetreden tot de Voko. i.p.v. 30 vorig jaar.

 

  1. Afstemming bestelteam.

Rik van der Ploeg neemt voor het eerst deel voor het bestelteam.

Hans vraagt of er contact is tussen b.v. het bestelteam en het leveranciersteam?

Als voorbeeld wordt de warrige situatie met Wytze ter sprake gebracht. Er is wel contact, maar doelstelling en uitgangspunten zijn soms niet helder.
In dit soort situaties is het gewenst dat het Leveranciersteam een duidelijke mail stuurt aan het Bestelteam. (Actie Jos)

 

  1. Jaarcontributie

We hebben besloten om ieder jaar 10 euro contributie te heffen.

We zouden het nog even kortsluiten met Laura.

Op 3 januari hierover een bericht toevoegen. Leden betalen deze 10 euro pas in het tweede lidmaatschapsjaar. Discussie over wanneer iemand 10 euro moet bijdragen. We leggen de knip halverwege het jaar. Voor juli 10 euro, na juni geen 10 euro.

De afrekenlijst moet wel met een kolom contributie uitgebreid worden.

De ledenlijst die het bestelteam hanteert wordt beheerd door de ledenadministratie.

P.S. Achteraf was er discussie over het invoeringsmoment. Het Boekhoudteam heeft meer voorbereidingstijd nodig.

 

  1. Leveranciers:

Vosbeek, geen grond. Situatie opvragen bij het leveranciersteam. (Aktie: Jos)

Eemstadboerderij zoekt nieuwe teler en een ander perceel.

Knoflookboer levert al een tijd niet meer, doet hij nog mee? (Aktie: Jos)

Witte Water stopt per 1 januari dit moet nog gecommuniceerd worden met het bestelteam.

Tres Jolie: Brand gehad, alle gereedschap en onderkomen weg. Heleen trekt de kar om hulp te bieden aan hun.

 

  1. Voortgang de War:

Laura, Guido en Herman Schlooz zijn op locatie geweest om te kijken of het voor ons past. Ook is er contact over parkeermogelijkheden in de omgeving.

Kwartiermakers groep – Eddie wordt naar voren geschoven door Gea

 

  1. Rondje teams.

Bestelteam: Voldoende mensen, maar Bianca weet er meer van.

Boekhoudteam: Dirk Driessen komt per 1 januari aan het team. Ook Sam Frijhof komt meehelpen. Christien maakt nog gewag van Jan Willem.

Ophaalteam: Voldoende mensen op dit moment. Gea hoopt dat dit ook zo blijft.

Leveranciersteam: Voldoende mensen op dit moment.

Winkelteam: Loopt goed en Herman Schlooz wordt de coördinator voor team A en B. Ellis vervangt Cara in het CPO.

Communicatieteam (8 leden):

Met enkele nieuwe leden erbij moet er meer mogelijk worden. Corita houdt liever afstand vanwege de Corona bij de Infoavonden, dus Maroesja doet dat (deels) alleen.

Ledenadministratie
Dirk houdt ‘oude’(voormalige) leden nog bij in een aparte administratie; hij wil daarvan af, we doen er immers niks mee. Daar stoppen we mee ook om privacy redenen. Gea meldt dat wij niet gebonden zijn aan de AVG. (actie Hans geeft door)

 

  1. Rondvraag:

Rik vond het wel gezellig, positief.

Gea: Levering Groenland kratten vallen buiten onze administratie. Telling is wel gewenst. Het winkelteam gebruikt tegenwoordig veel meer kratten. Gea vraagt het winkelteam om een telling van de kratten te doen (middel en groot) zodat we weten wat voor volgend jaar weg kan. We houden 80 stuks in de voorraad. Ellis geeft e.e.a. door.

Afscheid van Christien en Cara. Jammer dat jullie het CPO verlaten. We hebben fijn samengewerkt.