Storm en de tunnelkas Eemstad tuinderij

Op de foto is het resultaat van de westerstorm van donderdag 18 januari goed te zien.
Nu is het zo dat we van plan waren deze tunnelkas begin dit jaar te verplaatsen. We zijn nu vooral blij dat de wind wel geprobeerd heeft de kas te verplaatsen maar dat het zeil dusdanig goed vastzat dat dit het wegvliegen van het geheel voorkomen heeft. Helaas waren de krachten dusdanig dat alle bogen verbogen zijn en de tunnelkas als geheel afgeschreven is.

De eerste opruimwerkzaamheden hebben reeds plaatsgevonden en de komende week zullen we met een ploegje mensen de rest ontmantelen.¬†Uiteraard hebben we nu een nieuwe tunnelkas nodig, want hoewel er veel uit de volle grond komt, ook dit jaar willen we graag weer onze eigen overheerlijke tomaten, komkommers, paprika’s en aubergines aan de deelnemers mee kunnen geven.

Hierbij hebben we hulp nodig, zowel in geld, voor de nieuwe kas, als in menskracht, om de nieuwe kas, op de nieuwe plek aan de oostkant van de groente velden, op te bouwen. Elke donatie is welkom, op bankrekening NL66 ASNB 0933 1259 09 ten name van Genus Loci onder vermelding van Tunnelkas Eemstadboerderij. Voor de oplettende lezer: Genus Loci is de koepelnaam waaronder deze boerin bij de KvK geregistreerd staat). Het opbouwen van de nieuwe kas kunnen wij hopelijk in maart doen, als de grond iets droger is geworden en we de nieuwe standplek hebben voorbereid.