Onderzoek naar VOKO’s in Nederland, en dus ook bij ons

Donderdag 10 en vrijdag 11 augustus heeft het Voedselkollektief Amersfoort heel gastvrij Shikoko Nemoto ontvangen. De Japanse is in Nederland voor onderzoek naar VOKO’s en andere vormen van CSA (community supported argriculture). Vanzelfsprekend kwam ze ook bij ons.

De Seikyou-beweging

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam in Japan de Seikyou-beweging op. Dit is de voorloper, de inspirator, van de CSA-vormen die we nu over de hele wereld kunnen vinden. De Seikyou-beweging bestond uit verschillende groepen mensen die overeenkomsten sloten met de boeren en hen vooruit betaalden voor de producten om ze daarna af te gaan nemen. Dit alles om veiliger voedsel te krijgen. Lees: om voedsel te verkrijgen zonder chemische of synthetische behandelingen, die sinds de jaren vijftig in te sterkte mate werden toegepast.

Shikoko onderzoekt specifiek in Nederland welke beweegredenen er zijn om zich aan te sluiten bij een CSA-vorm, zoals het Voedselcollectief Amersfoort. Ze heeft uiteindelijk met 12 leden gesproken. Haar waardering voor de medewerking is groot. Graag interviewt ze nog meer leden, hiervoor komt nog een nieuwe oproep. Als haar onderzoek is voltooid, laat ze deze vertalen en stuurt ze het naar ons toe.
Alvast dank aan de leden die met haar gesproken hebben en Wouter voor de thee en de verdere connecties.