Nieuws van Zuylenstein

Thea Dengerink vertelt dat zij zoveel als mogelijk blijven door telen in de winter en proberen kolen, bietjes, aardperen, rapen rucola, nieuwe kleine snijkoolsoorten, raapstelen en spruiten aan te blijven bieden. Zuylenstein gaat ons binnenkort ook recepten leveren bij moeilijke groenten.
Er zijn verschillende redenen dat zij niet altijd kunnen leveren wat is besteld. Het komt door een te hoge inschatting wat er geoogst kan worden en het moment waarop de bestelling van Voko ontvangen wordt. Ook kunnen zij in hun eigen winkel soms meer verkopen dan verwacht werd. En als dan ook nog pas in loop van woensdagochtend de bestellijst van Voko binnenkomt, loopt het door die combinatie van factoren wel mis.