Meer groenten van Landouw

Het Voko wil graag een groter aanbod van groente in de winterperiode en het vroege voorjaar. Peter Gunst van Voko (leveranciersteam) heeft hierover nieuwe afspraken gemaakt met Frank van den Berg van Landouw. Kortgezegd kan en wil Frank Voko graag voorzien van een groter aanbod in de periode van grofweg december tot april.

Uit de wekelijkse overzichten van Voko blijkt dat de Voko-leden graag veel wintergroenten kopen. De Landouw kan dus veel meer groente afzetten en zo meer omzet realiseren in de winterperiode. Maar ook in de zomerperiode is groei mogelijk voor de Landouw, denk bijvoorbeeld aan sperziebonen en tuinbonen. Er is hier dus echt sprake van een win-win situatie voor Landouw en Voko.

De Landouw kan voorzien in extra groente voor Voko, omdat hun perceel op dit moment slechts voor een klein deel wordt gebruikt voor biologische groenten. Dit jaar wordt het terrein van de Landouw met 1 hectare uitgebreid en dit land gaat ook voor biologische landbouw worden ingezet. In het teeltplan voor 2021 wordt al rekening gehouden met de wensen van de Voko. In het hoogseizoen zorgt de Landouw voor een onbeperkt aanbod van bladgewassen, peulgewassen, kolen en zoveel mogelijk vruchtgewassen. Verder worden producten geteeld die lang kunnen worden bewaard. We hebben het dan over (winter)wortelen, prei, rode kool, witte kool, spitskool, boerenkool, palmkool, spruitjes, pompoenen, uien, winterpostelein en aardappelen. Omdat de Landouw beschikt over koelapparatuur, kunnen deze groenten langer in het winterseizoen worden geleverd. Wat in de koeling komt, wordt gereserveerd voor Voko en wekelijks op de bestellijst aangeboden aan de Voko-leden.

Er is nog een strategie om meer te kunnen leveren, namelijk door eerder te beginnen met telen in een kas. Landouw zal de kas die ze nu hebben dan ook maximaal gaan inzetten voor Voko. Er zijn al een tijdje uitbreidingsplannen voor meer kassen, maar dat loopt helaas niet zo vlot omdat dan eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Mooie afspraken dus voor meer aanbod van groenten voor de Voko-leden!

Oproep

Voor het uitbreiden van het terrein kan Frank wel wat hulp gebruiken! Wie wil Frank als vrijwilliger helpen om de gewenste schaalvergroting van de grond te krijgen?