Hoe zit ons Voedselkollektief in elkaar

Wij zijn een groep betrokken burgers die samen biologische boodschappen uit de streek doen. Samen beslissen wij waar wij die kopen en hoe wij dat verder organiseren. Alleen voor de centjes hebben wij een stichting. Daarlangs lopen alle betalingen, en die maakt een financieel jaarverslag zodat wij als leden van het Voedselkollektief kunnen zien hoe wij er financieel voor staan.
logo voko

Zelf verantwoordelijk
Elk lid van het Voedselkollektief is mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Dat is dus heel wat anders dan bij het kopen van het voedsel in een winkel. Als je iets tegenkomt wat je graag anders wilt hebben, heb je zelf ook een verantwoordelijkheid om dat in gang te zetten. Bijvoorbeeld door er binnen jouw team het gesprek over te voeren, of het op een Algemene Ledenvergadering aan de orde te stellen, liefst met een voorstel.
Niemand is dus echt ‘de baas’ binnen ons collectief. Wel zijn er coördinatoren van de teams. En er is een Contactpersonen Overleg(cpo) voor zaken die meer teams raken.

Teams
Elk Voko-lid is ook bij een team ingedeeld. De bedoeling is dat het werk eerlijk verdeeld is onder de Voko-leden, zodat het geheel blijft functioneren. Wij kennen een aantal teams:

  • Bestelteam – coördinator Bianca van Ooijen
  • Ophaalteam – coördinator Aletha Veenendaal
  • Winkelteam(s) – coördinator Dorothee Oorthuys
  • Leveranciersteam – coördinator Peter Gunst
  • Team Financiën – coördinator Christien
  • Communicatieteam – coördinator Hans Hubregtse

In het cpo zitten thans Gea Hogenbirk(ophaalteam), Cara van de Oord (winkelteam), Jos Fabri (Leveranciersteam), Hans Hubregtse(Communicatieteam), en afwisselend iemand uit het team Financiën. Het Bestelteam is helaas niet vertegenwoordigd tot heden.

Samen beslissen
Een aantal uitgangspunten duidelijk. Wij kopen gezamenlijk biologische boodschappen bij leveranciers uit de regio met een straal van 25 km (hemelsbreed).
Daarnaast hebben wij bovengeschetste organisatievorm, en moeten we financieel gezond blijven. Dat laatste betekent bovendien dat wij naar buiten toe waar mogelijk aan de weg timmeren, en ook intern tussen de leden de verbindingen organiseren. Onze leveranciers horen eigenlijk bij ons als organisatie.
Veel beslissingen kunnen binnen teams worden genomen; die hebben daar ook een beperkte financiële ruimte voor (€50) mocht een uitgave nodig zijn. Bij teamoverstijgende zaken kan het cpo tot €500 beslissen.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering beslist over koerswijzigingen die voor het geheel van belang zijn. Laatst is daar over het gebruik van het pinapparaat alleen vanwege de coronamaatregelen van afgeweken door het per mail voor te leggen. Met elk lid dat toen opmerkingen maakte, is toen gesproken om haar of zijn bezwaren te ondervangen.