Andere Voedselcollectieven

Af en toe zijn er contacten met mensen in andere plaatsen waar ze ook een voedselcollectief hebben of willen. Het is aardig om te vergelijken en te kijken wat daar gebeurt.

Utrecht

Daar bestaat al langere tijd een voko, zo hoor ik van Maren Peters, de coördinator aldaar. Zo’n studentenstad is een goede voedingsbodem blijkbaar. Dat heb ik al eerder gehoord van onze Claire Giessen die daar vandaan komt. Ze hebben daar zo’n 90 leden die vaak trouw bestellen en een beperkt aantal leveranciers, redelijk dichtbij.

Hun wekelijkse winkel is in een bijzaal van een bevriend Café Averechts. Helaas vergeet ik te vragen of het ophalen van de bestellingen veel klandizie voor dat café betekent. Dat lijkt me best gezellig, al gaat het nu met de corona natuurlijk niet. Kijk verder op hun leuke site www.vokoutrecht.nl


In dat mooie gebied tegen de IJssel aan is dit initiatief ontstaan van burgers die verbinding zoeken met boeren uit betrokkenheid hun omgeving onder leiding van Paul Opdam, een oud-hoogleraar van Wageningen. Daar is inmiddels een netwerk opgebouwd van enkele honderden mensen. Omdat ze naast praten ook een concrete activiteit zoeken ben ik in november uitgenodigd om wat te vertellen over ons Voko Amersfoort. Omdat ze subsidie hebben, kom ik terecht in een gelikte zoomsessie met 35 mensen. In 10 minuten presenteer ik ons voko en de activiteiten erbinnen, en beantwoord vragen. Om ze lekker te maken, toon ik deze foto van zojuist gescoorde bestelling.

Inmiddels hoor ik dat een groepje mensen het voko-idee heeft opgepakt om dat in hun omgeving op te zetten. Zie hun site www.landschapsnetwerkbrummen.nl
Eigenlijk een mooi idee, zo’n verbondenheid met je omliggend landschap. Zou dat voor onze omgeving van Amersfoort met zijn Eempolders, Valleigebied en bosgebied in het zuiden ook een goed idee zijn. Wij hebben al contacten met diverse boeren en tuinders in de regio.. Wie haakt in op dit idee?

Wageningen

Recent hebben we informatie gegeven voor het opzetten van een voedselcollectief daar. Het gebeurt wel meer dat wij zo bevraagd worden.

Andere Voedselcollectieven

In Amsterdam, Almere, Den Haag, Groningen, Leiden, Eindhoven, Roosendaal en Tilburg schijnen ook voedselcollectieven te bestaan, maar ik vind ze niet allen terug op internet.

Overigens is de naam ‘voedselcollectief’ gekaapt door de reguliere keten: zo noemen de Farmers Defence Force en andere partijen het overlegplatform dat boeren in de sector wensen om tot goede prijzen te komen. Heel wat anders dus!

Hans Hubregtse