Gezocht: nieuw bestuurslid St. Financiën Voedselkollektief

Wegens regulier aftreden van Alice zoekt het bestuur van de Stichting Financiën VOKO een nieuw bestuurslid.

De stichting Financiën VOKO beheert de financiën van de VOKO, en is in het leven geroepen omdat een collectief geen bankrekening kan openen. Het reilen en zeilen van het VOKO wordt bepaald in de werkgroepen (afgestemd in het ContactPersonen Overleg) en de ALV.  Wat de stichting doet is, in nauwe samenwerking met het financiële team, zorgen dat de financiën van het VOKO gezond blijven. De stichting houdt toezicht op het financieel beheer en voorziet de ALV en CPO van de noodzakelijke financiële informatie om besluiten te kunnen nemen. Daarnaast zorgt de onafhankelijke kascommissie voor de noodzakelijke transparantie. De leden van het bestuur van de Stichting Financiën VOKO zijn nadrukkelijk niet het bestuur van het Voedselkollektief, ze hebben geen mandaat om besluiten te nemen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: een voorzitter (momenteel: Bernard van Hemert), de penningmeester (momenteel: Bert Schilder) en de secretaris (momenteel: Alice Bruggeman, aftredend eind 2020). Samen verdelen wij de taken al naar gelang onze capaciteiten, achtergrond en belangstelling. Wegens het vertrek van Alice zoeken we een nieuw bestuurslid. De rolverdeling in de nieuwe samenstelling van het bestuur is nader te bepalen.

We vergaderen formeel twee keer per jaar, samen met het financiële team. Daarnaast hebben we af en toe contact per mail of telefoon over lopende zaken. Al met al kostte een bestuursfunctie ons 2 tot 4 dagen per jaar.

Heb je belangstelling voor een van de rollen binnen het bestuur, neem contact op met Bert (bert.schilder@zonnet.nl, 06-54254532) of Bernard (bernard@2eq.nl, 06-39561416) om meer te horen, en te bespreken of jij ons nieuwe bestuurslid zou willen/kunnen worden!