VACATURE boekhouder

Het Voedselkollektief heeft een financieel team dat de inkomsten en de uitgaven van het Voedselkollektief beheert en bewaakt. Zij zorgen er samen voor dat de financiële stromen binnen het Voedselkollektief in goede banen worden geleid en de telers voor hun leveringen betaald worden. Binnen het team zijn de taken verdeeld in drie rollen: kasbeheer, facturenbeheer en boekhouding.

Er is een vacature voor de taak van boekhouder, een boeiende en belangrijke taak. De huidige boekhouder wil per 1 juli 2019 stoppen. Deze taak kan door één of meerdere mensen worden ingevuld.

Wat ga je doen?

  1. Contributie innen, registreren en doorgeven aan ledenadministratie.
  2. Facturen/rekeningen van de leveranciers betalen.
  3. Verrichten alle andere noodzakelijke betalingen (bv. onkosten leden).
  4. De inkomsten en uitgaven verwerken in de boekhouding.
  5. Elke 3 maanden een tussentijdse balans/resultaatrekening opstellen
  6. Archief van kas, facturen, declaraties, etc. bijhouden.
  7. Contact met het bestuur en indien nodig met bestel-, winkel- of ophaalteam
  8. Namens financiële team deelname aan het CPO
  9. Samenwerken met en ondersteunen van kas- en facturenbeheerder(s)
  10. Deelname aan bestuursvergadering van de stichting als adviserend lid (2x per jaar)

Welke ervaring is van belang?

Voor deze taak is het belangrijk dat je ordelijk bent, systematisch kan werken en computerervaring hebt (o.a. met Excel). Een financiële administratieve achtergrond is zeer gewenst. Er wordt gewerkt met het boekhoudprogramma SnelStart. Je ontvangt van het Voedselkollektief een laptop (Windows 7 pro) en een Canon printer MG3650.

De werkzaamheden zijn goed gedocumenteerd en thuis uit te voeren. Daniël, de huidige boekhouder, is beschikbaar voor het inwerken en een zorgvuldige overdracht.

Hoeveel tijd kost het je?
Reken op gemiddeld één dagdeel per week.

Interesse?
Heb je belangstelling en/of vragen? Neem dan contact op met:

Bert Schilder
Penningmeester van de Stichting Financiën Voedselkollektief
06-54254532 of bert.schilder@zonnet.nl

We horen graag van je!

Voedselkollektief Amersfoort

 

Met elkaar voor een duurzame maatschappij