Ledenvergadering 28 mei 2019

Erg fijn is dat Christien bereid blijkt de boekhoudtaak van Daniel over te nemen.  Wel is er behoefte aan verdere uitbreiding van dit team.

Dan spreken de circa 30 aanwezigen over het beperkte aantal bestellingen. “Geen reden om ermee op te houden, is alom de mening. Zo’n variatie in aanbod vind je nergens. Wel zijn er diverse ideeën om kosten te besparen. Vijf mensen gaan dat uitwerken.

Het voorstel voor een jaarcontributie met teruggave per bestelling is positief ontvangen. Dat wordt uitgewerkt en komt dan definitief op de ALV dit najaar ter besluitvorming.