Contactpersonen overleg (cpo)

Zeker nu er zoveel nieuwe leden zijn bijgekomen, en contact onderling lastiger is, is verbinding organiseren binnen ons collectief extra belangrijk. Dat werkt het beste binnen de teams. Ook op andere wijze willen wij leden in beeld brengen. Daarover hebben wij in het contactpersonen overleg gesproken. Dus gelijk de daad bij het woord gevoegd met deze schermfoto van het cpo van december. Dat gaat nu natuurlijk per Skype.

Even voorstellen wie dat zijn, bovenste rij van links naar rechts en zo verder:

  • Christien Stomphorst voor het Boekhoudteam – voor de laatste keer
  • Gea Hogenbirk voor het Ophaalteam
  • Ellis Verheij : zij neemt die rol over namens het Winkelteam
  • Jos Fabri namens het Leveranciersteam
  • Rik van der Ploeg namens het Bestelteam. Erg fijn dat dit team nu ook vertegenwoordigd is!
  • Cara van de Oord is er namens het Winkelteam voor de laatste keer

Hans Hubregtse namens het Communicatieteam. Op het skypescherm niet in beeld, dus de foto er los bij geplakt

Waar gaat het over?

Eens per 2 maanden komen vertegenwoordigers van verschillende teams bijeen om zaken goed af te stemmen, en waar nodig team overstijgende zaken te bespreken. Deze keer hebben wij onder meer gesproken over de afstemming tussen bestelteam en leveranciersteam, invoering van de jaarcontributie, en de situatie in de teams. Het verslag volgt nog.

Hopelijk kunnen wij in het komend jaar ook andere teams en groepjes leden in beeld brengen. Het werkt zoveel beter als je gezichten kent (met of zonder coronamasker).