Bijeenkomst en maaltijd Ophaalteam

Drie tot vier keer per jaar komen de chauffeurs van het voko ophaalteam bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd en een vergadering over de aanpak. Donderdagvond 28 april j.l. vond het plaats in het Boekhuis. Aanwezigen maken zelf een gerecht waardoor we elkaar op een andere manier leren kennen. In de vergadering evalueren we vervolgens de werkwijze, horen we van Gea-onze contactpersoon in het cpo- wat er chauffeurs overstijgend in het voko speelt. Dit keer hebben we met elkaar gesproken over onze bijdrage als chauffeur aan het minimaliseren van het aantal te rijden kilometers. Zo deden we afgelopen winter voor het eerst samen met de Nieuwe Graanschuur de boodschappen. Ook hebben we afgesproken om vooraf goed in te schatten hoeveel auto’s maximaal betrokken moeten zijn bij de bestelling. Met goed passen en meten, kan er immers heel wat in een auto. Wil je met jouw team ook regelmatig bij elkaar komen, organiseer dat dan. Daar hebben we allemaal profijt van.